Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Thuế – Kế toán – Kiểm toán

Mẫu tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản

Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản là biểu mẫu được sử dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay.Đây là mẫu tờ khai mới nhất theo quy định hiện hành được thực hiện theo Thông tư 40/2021/TT-BTC về việc…

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.Giấy đề…

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2022

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 05/KK- TNCN) là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.Tờ khai thuế TNCN mới nhất tại thời điểm này được thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính…

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN 2022

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2022 là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân.Giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN mới nhất theo quy định hiện…

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tờ khai quyết toán thuế TNDN là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế năm và khai trong trường hợp có quyết định về việc doanh…

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 04-TNDN mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh…