Chia sẻ những tip thiết thực

Recent Posts

Hỏi Đáp

Recent Posts

Soạn bài Luyện tập cách làm văn biểu cảm

I. Chuẩn bị ở nhà:1. Tìm hiểu đề và tìm ý:a. Đề yêu cầu viết về thái độ và tình cảm thái độ đối với một loài cây cụ thể.b. Em yêu cây gạo vì:+, các phẩm chất của cây, sự gắn bó, ích lợi.2. Lập dàn bài:*Mở bài: giới thiệu chung về cây…

Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Câu hỏi 1 (Mục 1 – Bài học 12 – Trang 41) SGK Địa lí 8Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy cho biết:– Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?-Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào?Trả lời–…

Recent Posts

1 of 6.343