Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Mẫu Biểu

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.Giấy đề…

Bản kiểm điểm học sinh (9 Mẫu)

Bản kiểm điểm học sinh là biểu mẫu do học sinh tự viết và không theo khuôn mẫu nào được gửi lên giáo viên chủ nhiệm. Bản kiểm điểm cá nhân được viết khi học sinh vi phạm các nội quy của nhà trường hay đơn giản là để tự kiểm điểm lại những…

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 (5 Mẫu)

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 là biểu mẫu được lập ra để đảng viên tự đánh giá, nhận xét về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng trong quá trình hoạt động của bản thân. Đồng thời từ đó nêu ra những hạn chế,…

Mẫu đăng ký dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2022

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022 chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước" diễn ra từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022. Với 2 vòng thi, vòng sơ khảo từ tháng 3 đến 14/7/2022. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 15/7 đến cuối tháng 11/2022.Cuộc thi…

Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi

Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi, đơn đề nghị trông giữ cuối buổi được phụ huynh học sinh lập ra để xin cho con học thêm cuối buổi. Sau đó, nộp lên Ban giám hiệu để nhà trường sắp xếp trông giữ, cho phụ huynh yên tâm.Đơn đề nghị trông giữ…