Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Mẫu Biểu

Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin của những người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.Tờ khai Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh được thực hiện…

Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022

Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022 được lập ra để cho các Đảng viên đăng ký phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật.Nội dung mẫu đăng ký phấn đấu, rèn luyện…

Bài thu hoạch cảm tình Đảng năm 2022

Bài thu hoạch cảm tình Đảng là bài thu hoạch, tổng kết của cá nhân học viên sau khi tham gia lớp cảm tỉnh Đảng. Nội dung trong bài thu hoạch cảm tình Đảng mỗi cá nhân sẽ thể hiện được sự hiểu biết của mình về Đảng cộng sản Việt Nam.Hiện nay…

Bài tham luận về vệ sinh lao động

Bài tham luận về vệ sinh lao động năm 2023 - 2024 mang đến mẫu tham luận siêu hay, giúp các bạn tham khảo, chuẩn bị thật tốt bài phát biểu về nề nếp trước Đại hội Liên đội.Tham luận về vệ sinh lao động là bài phát biểu không thể thiếu trong…

Hướng dẫn quyết toán Thuế thu nhập cá nhân 2022

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân tiến hành các công việc kê khai số thuế trong một năm tính thuế về các vấn đề số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.Trong quá trình thực hiện…

Mẫu Giấy ủy quyền (cá nhân)

Giấy ủy quyền là một biểu mẫu văn bản pháp lý được sử dụng trong các trường hợp người ủy quyền không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ (hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, công văn, quyết định...) hoặc giải quyết các…

Đơn xin nghỉ việc (7 mẫu)

Đơn xin nghỉ việc hay Đơn xin thôi việc là biểu mẫu được sử dụng khi người lao động muốn nghỉ việc để hoàn tất thủ tục thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động giữa nhân viên và tổ chức, doanh nghiệp đang công tác.Trong bất cứ cơ quan, doanh…