Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Khiếu nại – Tố cáo

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại là biểu mẫu được lập ra và gửi tới cơ quan, tổ chức để thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.Nội dung trong mẫu thông báo cần nêu rõ thông tin của người gửi đơn khiếu nại, nội dung khiếu…

Mẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết…

Mẫu biên bản ghi chép lời khai

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản ghi lời khai được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Biên bản ghi lời khai là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về lời khai. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung…

Mẫu biên bản nhận biết giọng nói

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản nhận biết giọng nói được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải sau đây. Mẫu biên bản nhận biết giọng nói được lập ra lập ra để ghi chép về việc nhận biết giọng nói. Mẫu biên bản nêu rõ…

Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về…

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến các Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu đơn khởi kiện được lập ra khi người vay tiền không muốn trả tiền nợ. Người cho vay phải tiến hành khởi kiện vụ án đến…