Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Lớp 10

Soạn bài: Vận nước (Quốc tộ) trang 138 SGK Ngữ văn 10

Soạn bài: Vận nước (Quốc tộ) trang 138 SGK Ngữ văn 10KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tác giả    Thiền sư Pháp Thuận (915 – 990) là một nhà sư thuộc thế hệ thứ mười, dòng thiền Nam phương, ông từng giữ công việc cố vấn quan trọng dưới triều Tiền Lê. 2.…

Cáo bệnh, bảo mọi người – trang 140 SGK Ngữ văn 10

Cáo bệnh, bảo mọi người – trang 140 SGK Ngữ văn 10KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tác giả – Mãn Giác thiền sư (1052 – 1096) tên là Lý Trường. Thủa nhỏ được vào hầu Thái tử Kiền Đức. Khi Kiền Đức lên ngôi (Lý Nhân Tông), ông được ban hiệu Hoài Tín, được…