Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Bộ đội – Quốc phòng

Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu LS4 - Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ được ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ là mẫu bản khai…

Giấy chứng nhận bị thương

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu TB1 - Giấy chứng nhận bị thương được ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.Mẫu giấy chứng nhận bị thương là mẫu giấy chứng được lập ra nhằm…

Mẫu biên bản giám định thương tật

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu TB2 - Biên bản giám định thương tật được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây. Biên bản giám định thương tật là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép lại nội dung giám định y khoa với mục…