Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 1 trang 67 SGK: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6 đầy đủ

0

Giải Toán lớp 1 trang 67 SGK : Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 1 SGK trang 67: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Hướng dẫn giải bài tập trang 67 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Giải Bài 1 trang 67 SGK Toán lớp 1

Tính

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

a. Kết quả bằng 6. f. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 3. g. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6. h. Kết quả bằng 2.

d. Kết quả bằng 1. i. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 6. j. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 0. k. Kết quả bằng 5.

Giải Bài 2 trang 67 SGK Toán lớp 1

Tính

1 + 3 + 2 = 6 – 3 -1 = 6 – 1 – 2 =

3 + 1 + 2 = 6 – 3 -2 = 6 – 1 – 3 =

Hướng dẫn giải:

1 + 3 + 2 = 6 6 – 3 -1 = 2 6 – 1 – 2 = 3

3 + 1 + 2 = 6 6 – 3 -2 = 1 6 – 1 – 3 = 2

Giải Bài 3 trang 67 SGK Toán lớp 1

Điền dấu >, <, =

2 + 3….6 3 + 3…..6 4 + 2…..5

2 + 4….6 3 + 2…..6 4 – 2……5

Hướng dẫn giải:

2 + 3 < 6 3 + 3 = 6 4 + 2 > 5

2 + 4 = 6 3 + 2 < 6 4 – 2 < 5

Giải Bài 4 trang 67 SGK Toán lớp 1

Số?

….+ 2 = 5 3 + …..= 6 ….+ 5 = 5

….+ 5 = 6 3 + …. = 4 6 + ….= 6

Hướng dẫn giải:

3 + 2 = 5 3 + 3 = 6 0 + 5 = 5

1 + 5 = 6 3 + 1 = 4 6 + 0 = 6

Giải Bài 5 trang 67 SGK Toán lớp 1

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

5 – 2 = 3.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 1 trang 67 SGK: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment