Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 2 trang 21 SGK Tập 1: 38 + 25 đầy đủ

0

Giải Toán lớp 2 trang 21 SGK Tập 1: 38 + 25 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 21: 38 + 25 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải Bài 1 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính:

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21

Bài giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21

Giải Bài 2 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

8

28

38

8

18

80

Số hạng

7

16

41

53

34

8

Tổng

           

Bài giải

Số hạng

8

28

38

8

18

80

Số hạng

7

16

41

53

34

8

Tổng

15

44

79

61

52

88

Giải Bài 3 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21

Bài giải

Con kiến đi đoạn đường dài là:

28 + 34 = 62 (dm)

Đáp số: 62dm

Giải Bài 4 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 … 8 + 5 18 + 8 … 19 + 9

9 + 8 … 8 + 9 18 + 9 … 19 + 8

9 + 7 … 9 + 6 19 + 10 … 10 + 18

Bài giải

8 + 4 < 8 + 5 18 + 8 < 19 + 9

9 + 8 = 8 + 9 18 + 9 = 19 + 8

9 + 7 > 9 + 6 19 + 10 > 10 + 18

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 21: 38 + 25 chính xác file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment