Chia sẻ những tip thiết thực

Ngữ pháp Unit 4 lớp 11 Caring for those in need

0

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 lớp 11 Caring for those in need

Tip.edu.vn xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 4: Caring for those in need do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nội dung ôn tập Thì quá khứ đơn và Thì quá khứ hoàn thành sẽ giúp công việc giảng dạy của thầy cô cũng như học tập của các bạn học sinh được nâng cao.

1. Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh – The Simple past tense

a. Cấu trúc/ Form:

S + V-ed (regular verb) / V2 (irregular verb)

b. Cách dùng/ Usage:

– Diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định ở quá khứ. Các từ chỉ thời gian quá khứ là: yesterday, last và ago.

Ví dụ: – Mr. Brown visited us last night.

– They bought this house two years ago.

– I was downtown yesterday morning.

– My father came back home yesterday.

– Diễn tả một hành động có tính thói quen trong quá khứ.

Ví dụ:

– He played tennis on Sundays last year.

– You often mentioned her in your letters.

– Diễn tả một hành động hoàn thành trong một khoàne thời gian xác định trong quá khứ.

Ví dụ:

– He worked in this factory from 1950 to 1970.

– Cách đọc động từ ở thì quá khứ đơn với -ed:

– ed được đọc là /t/ khi những động từ nguyên mẫu có âm tận cùng là /f/, /k/ , /p/ , /t J Vỉ dụ: laughed, asked, helped, watched, pushed, dressed.

– ed được đọc là / id / khi những động từ nguyên mẫu có âm tận cùng là / d / và / t /.

Vi dụ: needed, wanted, waited, added…

– ed được đọc là /d / khi những động từ nguyên mẫu tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lại.

Vi dụ: enjoyed, saved, arrived, tilled ….

2. Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh – The Present Perfect Tense

a. Cấu trúc/ Form:

(+) S + have/ has + PII + (O)

(-) S + haven’t/ hasn’t + PII + (O)

(?) Have/ Has + S + pp + (O)?

b. Cách dùng/ Usage:

– Diễn tả một hành động bắt đầu ở quá khứ và còn tiếp diền đến hiện tại Với ý nghĩa này thì hiện tại hoàn thành được dùng với since và for.

Ví dụ:

– Mr. Brown has taught maths in this school for five years.

– The child has been ill since yesterday.

Lưa ý:

since + mốc thời gian

for + khoảng thời gian

Ví dụ:

– How long have you been here?

+ I’ve been here since yesterday. (= from yesterday until now)

+ I’ve been here for a week.

+ I have known him for many years.

+ We haven’t met each other since we left school.

– Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ không xác định thời gian. Thường hay dùng với các trạng từ: already, recently, lately, until now, until present, so far, never. Before…

Ví dụ:

– Mr. Clark has travelled around the world.

– I have heard that story before.

– Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ.

Ví dụ:

– We have seen this play several times.

– She has studied her lessons over and over before the examination.

4. Bài tập vận dụng

Put the verbs in the brackets into either the past simple or present perfect tense.

1. I _____________ (not see) him for five years. I wonder where he is.

2. He _____________ (not smoke) for one month. He is trying to give it up.

3. He _____________ (compose) some pieces of music when he worked in New York.

4. “When _____________ (he/arrive)?””He arrived at 3 o’clock.”

5. I read his books when I was at school. I _____________(enjoy) them very much.

6. I can’t go out because I _____________ (not finish) my work yet.

Xem đáp án

1. I _____haven’t seen________ (not see) him for five years. I wonder where he is.

2. He _____hasn’t smoked________ (not smoke) for one month. He is trying to give it up.

3. He ______composed_______ (compose) some pieces of music when he worked in New York.

4. “When ______did he arrive_______ (he/arrive)?””He arrived at 3 o’clock.”

5. I read his books when I was at school. I _____enjoyed________(enjoy) them very much.

6. I can’t go out because I ____haven’t finished_________ (not finish) my work yet.

Trên đây là Cấu trúc Ngữ pháp tiếng Anh 11 Unit 4 Caring for those in need chi tiết nhất. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2022 – 2023.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment