Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 – Lần 1 – Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 – Lần 1 – Đề 2 có đáp án đi kèm. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử 10 của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 – Đề 2

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (5đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (0,5đ) Quá trình nào được coi là bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa của loài người là:

A. Chuyển từ vượn cổ thành người tối cổ.

B. Chuyển từ vượn cổ thành người tin khôn.

C. Chuyển từ người tối cổ thành người tinh khôn.

D. Chuyển từ người tối cổ thành người hiện đại.

2. (0,5đ) “Nguyên tắc vàng” của xã hội thời nguyên thủy là gì?

A. Tồn tại.

B. Dựa vào tự nhiên.

C. Yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

D. Công bằng và bình đẳng.

3. (0,5đ) Nguyên nhân nào dưới đây KHÔNG phải là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện chế độ tư hữu?

A. Trong xã hội đã có sản phẩm dư thừa.

B. Sự không công bằng trong xã hội.

C. Xã hội có sự phân chia chức phận khác nhau.

D. Công cụ bằng đá mới phát triển.

4. (0,5đ) Chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo

A. gia đình phụ hệ xuất hiện.

B. gia đình mẫu hệ xuất hiện.

C. gia đình ba thế hệ xuất hiện.

D. gia đình hai thế hệ xuất hiện.

5. (0,5đ) Quan hệ giữa các thị tộc trong bộ lạc diễn ra như thế nào?

A. Xung đột vì mâu thuẫn đất đai.

B. Quan hệ đối kháng lẫn nhau.

C. Quan hệ gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau.

D. Luôn xảy ra chiến tranh, xâm lược.

6. (0,5đ) Quan hệ chủ yếu trong thị tộc là

A. quan hệ láng giềng.

B. quan hệ hôn nhân.

C. quan hệ huyết thống.

D. quan hệ hôn nhân và láng giềng.

7. (0,5đ) Thiên văn học và lịch ở phương Đông ra đời do phục vụ cho nhu cầu nào?

A. Sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.

C. Sản xuất nông nghiệp và đi biển.

D. Việc tính thời lịch cho chính xác

8. (0,5đ) Nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời từ sớm, vì sao?

A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ lợi.

B. Do nhu cầu sinh sống tập trung.

C. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi.

D. Do nhu cầu phát triển kinh tế.

9. (0,5đ) Thiên văn học và lịch ở phương Đông ra đời gắn với nhu cầu nào?

A. Sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.

C. Sản xuất nông nghiệp và đi biển.

D. Việc tính thời lịch cho chính xác

10. (0,5đ) Tại sao nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời từ sớm?

A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ lợi.

B. Do nhu cầu sinh sống tập trung.

C. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi.

D. Do nhu cầu phát triển kinh tế.

Phần tự luận

Câu 2: (2đ) Dựa vào đoạn tư liệu sau trả lời câu hỏi:

“Vương triều Mô Gôn; Vương triều Hồi giáo Đê-li; Vương triều Gup-ta”.

1. (0.5đ) Các vương triều trên là vương triều thuộc quốc gia nào?

A. Trung Quốc

B. Ai Cập

C. Ấn Độ

D. Camphuchia.

2. (0.5) Hãy sắp xếp các vương triều trên theo đúng thứ tự thời gian.

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li ⇒ Vương triều Mô-gôn ⇒ Vương triều Gup-ta.

B. Vương triều Gup-ta ⇒ Vương triều Hồi giáo Đê-li ⇒ Vương triều Mô-gôn.

C. Vương triều Hồi giáo Đê-li ⇒ vương triều Gup-ta ⇒ Vương triều Mô-gôn.

D. Vương triều Mô-gôn ⇒ vương triều hồi giáo Đê-li ⇒ vương triều Gup-ta.

3. (0.5) Ý nghĩa của tên gọi “Đê-li” trong vương triều Hồi giáo Đê-li là gì?

A. Đê-li là tên kinh đô của vương triều.

B. Đê-li là tên vị vua đầu tiên của vương triều.

C. Đê-li là tên vị vua tiêu biểu nhất của vương triều.

D. Đê-li là một chính sách phân biệt tôn giáo thời đó.

4. (0.5đ) Đâu KHÔNG phải là điểm chung của vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn?

A. Đều theo đạo Hồi.

B. Đều là vương triều ngoại bang.

C. Đều tích cực truyền bá đạo Hồi vào đất nước.

D. Đều có chung nguồn gốc từ Mông cổ.

Câu 3: (1đ) Dựa vào đoạn tư liệu sau trả lời câu hỏi:

Ở Trung Quốc, sử học bắt đầu từ thời ………..(a)……….. đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập, người đặt nền móng là …………(a)………….. Bộ sử kí mà ông soạn thảo là một tác phẩm nổi tiếng, có giá trị cao về mặt tư tưởng và tư liệu.

1. (0,25đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (a):

A. Tần

B. Tây Hán

C. Đường

D. Tống

2. (0,25đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (b):

A. Ban Cố

B. Lưu Hướng

C. Đỗ Hựu

D. Tư Mã Thiên

3. (0.25đ) Sử kí được sử gia sắp xếp thành 5 phần khác nhau, vậy đâu KHÔNG phải là một phần của bộ Sử kí?

A. Bản kí

B. Bản kì

C. Biểu

D. Liệt truyện.

4. (0.25) Thời Đường, cơ quan biên soạn lịch sử được gọi là gì?

A. Hàn lâm viện

B. Sử quán

C. Sử viện

D. Quốc sử

Câu 4: (1đ) Dựa vào các dữ liệu ở cột A và cột B để trả lời các câu hỏi sau:

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Lần 1 - Đề 2

1. (0,25đ) Thần thoại về các vị thần trên của quốc gia nào?

A. Hy Lạp

B. Rô-ma

C. Ấn Độ

D. Lưỡng Hà.

2. (0,25đ) Nối tên của các vị thần với vai trò của họ sao cho phù hợp.

A. a-3; b-1; c-2

B. a-2; b-1; c-3

C. a-1; b-3;c-2

D. a-3; b-2; c-1

3. (0,25đ) Theo thần thoại, trên đỉnh Olympus có bao nhiêu vị thần?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

4. (0.25) Ý nào nói KHÔNG ĐÚNG về mối quan hệ giữa Zeus, Hera và Posiedon là gì?

A. Họ là anh chị em cùng cha, cùng mẹ.

B. Zues là chồng của Hera, Poseidon là anh trai của Zues.

C. Zues là em trai của Hera và Poseidon.

D. Zues là anh trai của Hera và em trai của Poseidon.

Câu 5: (1đ) Chọn Đúng/Sai đối với những nhận định, những mệnh đề sau:

1. (0.25đ) Thuốc súng là một trong tứ đại phát minh của Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

2. (0.25đ) Tư Mã Thiên là một trong những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

3. (0.25đ) Thủy hử là tiểu thuyết nổi tiếng của Thi Nại Am.

A. Đúng

B. Sai.

4. (0.25đ) Vạn lý trường thành là công trình kiến trúc có thể nhìn thấy từ trên mặt trăng.

A. Đúng

B. Sai.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 – Đề 2

Câu 1.1 – A

Câu 1.2 – D

Câu 1.3 – D

Câu 1.4 – A

Câu 1.5 – C

Câu 1.6 – C

Câu 1.7 – B

Câu 1.8 – A

Câu 1.9 – B

Câu 1.10 – A

Câu 2.1 – C

Câu 2.2 – C

Câu 2.3 – A

Câu 2.4 – D

Câu 3.1 – B

Câu 3.2 – D

Câu 3.3 – A

Câu 3.4 – B

Câu 4.1 – A

Câu 4.2 – A

Câu 4.3 – C

Câu 4.4 – D

Câu 5.1 – A

Câu 5.2 – B

Câu 5.3 – B

Câu 5.4 – B

Các tài liệu liên quan:

Trên đây Tip.edu.vnđã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 – Lần 1 – Đề 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tip.edu.vnxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà Tip.edu.vntổng hợp và đăng tải.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post