Chia sẻ những tip thiết thực

Unit 4 lớp 7 Communication

0

Lời giải SGK tiếng Anh lớp 7 mới Unit 4 Communication nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do Tip.edu.vn tổng hợp và đăng tải. Soạn Communication tiếng Anh 7 Unit 4 Music and Arts hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 mới giúp các em giải bài tập tiếng Anh 7 mới trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– talk about music and arts should be compulsory subjects at schools in Vietnam

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “Music and Arts”.

(Bạn có biết? Làm việc theo nhóm và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. A

4. B

4. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music.

(Đọc đoạn văn sau. Gạch chân các từ liên quan đến chủ để mỹ thuật và âm nhạc)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

Gợi ý đáp án

Hi. My name is Susie. I’m from Australia. I’m in grade 7. My school arts and music to all the students. Some forms of art such as painting or drama are optional: you can choose to learn them if you like. Music and dancing are compulsory: all of us must study them every week. The school even has a choir, and they perform every month. There are also different art clubs, and you can join any of them.

5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie’s school with your school. You can use like, as… as, or different from.

(Làm việc theo nhóm. Nói về cách bạn học âm nhạc và nghệ thuật. So sánh trường của Susie với trường của bạn. Bạn có thể sử dụng like, as … as, hoặc different from.)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

Xem chi tiết tại: Tiếng Anh 7 Global Success Unit 4 Communication

III. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Communication chương trình cũ

1. Music Quiz: What do you know? Câu đố âm nhạc: Bạn biết gì?

Đáp án

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – C; 5 – B; 6 – B;

2. Read the following passage. In groups, discuss the questions below. Đọc đoạn vãn sau. Thảo luận các câu hỏi dưới đây theo nhóm.

Hướng dẫn dịch

Hôm nay, trường học ở một số nước đang xem xét những câu hỏi về âm nhạc và nghệ thuật nên nằm trong số chương trình học. Đối với nhiều người, một kiến thức âm nhạc và nghệ thuật được xem như một điều cần thiết cho bất kỳ ai muốn được giáo dục thật sự. Vài người nói rằng những học sinh mà giỏi nghệ thuật sẽ học những môn học thuật như Toán và Khoa học tốt hơn. Tuy nhiên, vài người thấy rằng âm nhạc và nghệ thuật không phải là một phần quan trọng của giáo dục bởi vì chúng không chuẩn bị cho sinh viên một cuộc sống làm việc.

Do you think music and arts should be compulsory subjects at schools in Viet Nam? Why or why not? (Bạn có nghĩ rằng âm nhạc và nghệ thuật nên là những môn bắt buộc ở trường học Việt Nam? Tại sao có, tại sao không?)

Gợi ý

In my opinion, arts and music should be compulsory only in primary and secondary school; after enrolling in high school, arts and music should be optional subjects. The main reason is the different study curriculum between school level. High school students have to study more subjects and prepare for the Graduation Exam, thus they don’t have as much time to spend on arts and music as lower-level student. Moreover, High school students can choose arts and music as optional.

3. Look at the different subjects below. In groups, make a list from the most useful to the least useful in the space below. How can the top three subjects on your list help you in other areas of school and life? Nhìn vào những môn học khác nhau bên dưới. Trong nhóm, lập một danh sách từ môn quan trọng nhất cho đến môn ít quan trọng nhất trong khoảng trống bên dưới. 3 môn đầu trong danh sách giúp bạn trong những lĩnh vực học tập và cuộc sống.

Gợi ý

1. Photography: It’s a joyful entertainment, it helps me remember about any events or journeys.

2. Music: It helps me emerge in music and reduce stress

3. Dancing: It makes me feel free and relaxed after a hard day.

4. Painting: It doesn’t help me so much in life. I seldom have to use this ability.

5. Singing: I don’t sing well so I never sing.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 4 Music and Arts Communication. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, Tip mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Leave a comment