Chia sẻ những tip thiết thực

Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề Câu chẻ Cleft Sentence

0

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 năm học 2018 – 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Câu chẻ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản dành cho học sinh lớp 11 do Tip.edu.vn biên tập và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh lớp 11 gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học về Cleft Sentence – Câu chẻ trong Tiếng Anh.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề Câu cầu khiến có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt “Have to” và “Must”

 • Choose the correct answer for each following sentence.
 • 1. ______________ I bought the golden fish.
 • 2. It was Tom _______ to help us.
 • 3. ____________ the police had rescued from the fire.
 • 4. _______________ my parents gave me the fish tank.
 • 5. __________ I first met my girlfriend.
 • 6. ____________ on the phone.
 • 7. ____________ a high level of blood cholesterol.
 • 8. _______________ England won the World Cup.
 • 9. __________________ we all look for.
 • 10. ________________ me how to play the drum.
 • 11. It is Mr Hung ___________ English at my school.
 • 12. It was my dog __________ neighbors very scared.
 • 13. It was me ______________ a lot of toys by my father.
 • 14. It was ____________ he gave the whole confidential document.
 • 15. It is the floor _________ by his wife every evening.
 • 16. It was ___________ my father bought a new car.
 • 17. _____________ she sent a postcard.
 • 18. ____________ that we often gather for our study.
 • 19. It was that singer ________ was given a lot of flowers.
 • 20. _______________ you can kill computer viruses.
 • Choose the correct sentence that is written using the underlined part and cleft sentence with “It”.
 • 21. He spent his summer vacation in Da Lat
 • 22. He gains impressive achievements at the age of 20.
 • 23. Most parents are willing to lend their ear to their children.
 • 24. Candidates all over the world took part in the competition with great enthusiasm.
 • 25. Mary made a great contribution to her husband’s success.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment