Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Tag

học toán online miễn phí

Giải bài tập trang 11, 12 SGK toán 4

Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các số có sáu chữ số, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang nội dung cách giải bài tập trang 11, 12 SGK toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 - Hàng và lớp. Với nội dung…

Giải Bài 1 Trang 49 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 49 SGK Toán 4 trong Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Hướng dẫn…

Giải Bài 4 Trang 75 SGK Toán 4

Giải bài 4 trang 75 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ? Hướng dẫn giải bài…

Giải Bài 1 Trang 7 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 7 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính giá trị biểu thức (theo mẫu): Hướng dẫn giải bài 1 trang 7 SGK toán 4Đề bài:Tính giá trị biểu…

Giải Bài 5 Trang 55 SGK Toán 5

Giải bài 5 trang 55 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó…