Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Tag

đề thi ngữ văn lớp 6

Soạn bài Danh từ (tiếp theo) (ngắn gọn)

Danh từ chung và danh từ riêngCâu 1:Danh từ chungcông ơn, vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyệnDanh từ riêngPhù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà NộiCâu 2:    Các danh từ riêng được viết hoa.Câu 3: Quy tắc viết hoa:Tên của ….Quy tắc…

Kể lại câu chuyện về một người bạn

Là một học sinh nam nhút nhát, tôi chúa ghét những đứa con gái đanh đá, lắm mồm. Thế mà Thượng đế nỡ thực hiện lời nguyền ấy khi ngài ân cần trao cho tôi con Hồng “chà và” (vì nó y hệt nhân vật Hồng “chà và” lớn trong chuyện Hoa hồng xứ…

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 15 Tiếng Anh 6

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 15 Tiếng Anh 6UNIT 15: COUNTRIES Quốc gia – world /wə:ld/ (n): thế giới – nation /’neiʃn/ (n): quốc gia – nationality /,næʃə’næliti/ (n): quốc tịch – Canada /’kænədə/ (n): Nước Ca-na-đa – Canadian…

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Câu 1. Quan sát hình 23, hãy cho biết:+ Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.+ Độ nghiêng và hướng trục của Trái Đất ở các vị trí: xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí.Trả lời: Hình 23 cho thấy:–     Hướng chuyển động của Trái…