Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Tag

đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 cấp huyện

Sự cần thiết ban hành luật

Sự cần thiết ban hành luậtLuật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chinh hành vi cùa cả xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động cúa con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên. Đồng thời luật cũng điều…

Bài 54 trang 63 SGK Toán 9 tập 2

Bài 54 trang 63 SGK Toán 9 tập 2Bài 54. Vẽ đồ thị của hàm số (y = {1 over 4}{x^2}) và (y =  – {1 over 4}{x^2}) trên cùng một hệ trục tọa độ a) Qua điểm (B(0; 4)) kẻ đường thẳng song song với trục Ox. Nó cắt đồ thị của hàm số (y = {1 over…

Lý thuyết góc nội tiếp

Lý thuyết góc nội tiếp1. Định nghĩa  Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh cắt đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc là cung bị chắn.2. Định lí  Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị…

Bài 13.1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Bài 13.1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng? A. Jun (J)                                 B. Niuton (N)       C. Kilôoat giờ (kW.h)                D. Số đếm của công tơ điện Trả lời:…

Phân tích Đấu tranh cho một thế giới hòa bình hay nhất

Đề bài: Phân tích “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” (G.G.Mác-két)Bài văn mẫuĐấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng…

Soạn bài Đồng chí

Soạn bài Đồng chí1. Bài thơ Đồng chí ra đời năm nào ? Em biết gì về hoàn cảnh sáng tác bài thơ ? Trả lời: Xem lại chú thích (★) trong SGK Ngữ văn 9, tập một, trang 129, để biết hoàn cảnh sáng tác bài Đồng chí. 2. Theo em, vì sao tác giả lại…