Chia sẻ những tip thiết thực

Ôn tập nâng cao tiếng Anh 6 Unit 4 My Neighbourhood

0

Bài tập tiếng Anh 6 Global Success Unit 4 My neighbourhood có đáp án nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức năm 2022 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh unit 4 lớp 6 My neighbourhood có đáp án được biên tập bám sát theo nội dung Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 4 My neighbourhood giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 4 My Neighbourhood có đáp án

Topic: Neighbourhood and directions

Phonetics:

Sounds: /I/ and / i: /

Grammar:

Comparative adjectives: smaller, more expensive…

Vocabulary: – Places – Directions – Adjectives

Skills: – Describing a neighbourhood

– Asking for and giving directions

I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

10. They live in a _______house in the country. (big)

ĐÁP ÁN

I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – C;

II. Complete each sentence with the opposite of the word in brackets. Choose from one of the words in the box. Use each word once only.

artificial ; easy ; even ; expensive ; modern;

peaceful ; public ; rough ; shallow ; small;

1. We live in a very ____Peaceful___ neighbourhood, (noisy)

2. The sea is very ____Rough_____ in this season, (calm)

3. The houses with _____Even___ numbers are on this side, (odd)

4. Are the flowers in that window ______Artificial_______ ? (real)

5. The water is quite _____Shallow_____ around here. (deep)

6. I think this is a ______Public____ area of the city. (historic)

7. We are now living in a ____Modern___ area of the city. ( historic)

8. It’s ____Easy____ to get a job in this town. (difficult)

9. The food in that restaurant is very ___Expensive___. (cheap)

10. They live in a ____Small___ house in the country. (big)

Download đề thi và đáp án tại: Đề ôn tập tiếng Anh 6 Global Success Unit 4 My neighbourhood có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt tiếng Anh lớp 6 Global Success, Tip.edu.vn đã cập nhật bộ đề Luyện tập tiếng Anh 6 nâng cao theo từng Unit khác nhau. Đề ôn tập tiếng Anh nâng cao Unit 4 lớp 6 sách Kết nối tri thức của bộ GD&ĐT có đáp án được trình bày dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới khác nhau như: Chọn từ có phần gach chân phát âm khác; Chia dạng đúng của từ trong ngoặc; Chia động từ tiếng Anh; Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh, Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, … Tip.edu.vn hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất

Leave a comment