Chia sẻ những tip thiết thực
Browsing Category

Luyện thi IELTS

Bài mẫu IELTS Bar Graph – 1

Bài mẫu IELTS Bar Graph - 1Đề bài yêu cầu bạn viết lời mô tả cho biểu đồ với dạng bảng (table) đơn giản trong khoảng trên 150 chữ. Phần thi task 1 không yêu cầu bạn đưa ra ý kiến cá nhân. Bạn nên dành khoảng 20 phút để hoàn thành đề bài…

Bài mẫu IELTS Bar Graph – 2

Bài mẫu IELTS Bar Graph - 2Đề bài yêu cầu bạn viết lời mô tả cho biểu đồ với dạng bảng (table) đơn giản trong khoảng trên 150 chữ. Phần thi task 1 không yêu cầu bạn đưa ra ý kiến cá nhân. Bạn nên dành khoảng 20 phút để hoàn thành đề bài…

Bài mẫu IELTS Bar Graph – 3

Bài mẫu IELTS Bar Graph - 3Bar chart hay còn gọi là Bar graphs là dạng biểu đồ sử dụng những thanh đứng hoặc nằm ngang để biểu thị số liệu và sự so sánh giữa một số mục. Một trục của biểu đồ dùng để biểu thị các hạng mục được so sánh, trục…

Bài mẫu IELTS Bar Graph – 4

Bài mẫu IELTS Bar Graph - 4"The bar chart below shows the results of a survey conducted by a personnel department at a major company. The survey was carried out on two groups of workers: those aged from 18-30 and those aged 45-60, and shows…

IELTS Writing Task 1: Line graph – Sample 1

IELTS Writing Task 1: Line graph - Sample 1"The graphs below show the numbers of male and female workers in 1975 and 1995 in several employment sectors of the republic of Freedonia. Write a report for a university teacher describing the…

IELTS Writing Task 1: Line graph – Sample 2

IELTS Writing Task 1: Line graph - Sample 2"Eating sweet foods produces acid in the mouth, which can cause tooth decay. (High acid levels are measured by low pH values) Describe the information below and discuss the implications for dental…

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/06/2016

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/06/2016Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/6/2016 có đáp án tham khảo, được Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn luyện thi IELTS Writing Task 2 hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi IELTS sắp…