Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Số học 6 bài 7: Cộng hai số nguyên cùng dấu

0

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 7: Cộng hai số nguyên cùng dấu được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 5: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Giáo án Số học 6 bài 6: Luyện tập

Giáo án Số học 6 bài 8: Cộng hai số nguyên cùng dấu

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS nắm vững cách cộng hai số nguyên khác dấu (phân biệt với cộng hai số nguyên cùng dấu)

2. Kỹ năng: HS hiểu được việc dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một địa lượng

3. Thái độ: Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu biểu diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng toán học.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là gì? Tìm giá trị tuyệt đối của: 3;-5;0.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy – trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu phép cộng hai số nguyên dương.

GV: Nêu ví dụ (SGK)

GV: Số (+4) và (+2) chính là các số tự nhiên 4 và 2. Vậy (+4)+(+2) bằng bao nhiêu?

HS: Bằng 6

GV: Vậy cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0

GV: Cho ví dụ và yêu cầu HS làm

(+145)+(+781)=?

GV: Minh hoạ trên trục số: (+4), (+2)

+ Di chuyển con chạy từ điểm 0 đến điểm 4

+ Di chuyển tiếp con chạy về bên phải hai đơn vị tới điểm 6

Vậy (+4)+(+2)=(+6)

Hoạt động 2: Tìm hiểu phép cộng hai số nguyên âm.

GV: Ở các bài trước ta đã biết có thể dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau, hôm nay ta lại dùng số nguyên để biêûu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng như: tăng và giảm, lên cao và xuống thấp.

GV: Lấy ví dụ SGK

GV: Nói nhiệt độ buổi chiều giảm 2oC, ta có thể coi là nhiệt độ tăng như thế nào?

HS: Nói nhiệt độ buổi chiều giảm 2oC, ta có thể coi là nhiệt độ tăng (-2oC).

GV: Muốn tìm nhiệt độ buổi chiều ta làm thế nào?

HS: Ta làm phép tính cộng:

(-3)+(-2)= -5

GV: Hướng dẫn thực hiện phép cộng trên trục số

+ Di chuyển con chạy từ điểm 0 đến điểm (-3)

+ Để cộng với (-2), ta di chuyển tiếp con chạy về bên trái 2 đơn vị, khi đó con chạy đến điểm nào?

HS: Đến điểm (-5)

GV: Gọi HS lên thực hành trên trục số

GV: Vậy khi cộng hai số nguyên âm ta được số nguyên như thế nào?

GV: Nêu quy tắc (SGK)

Chú ý tách quy tắc thành hai bước

+ Cộng hai giá trị tuyệt đối

+ Đặt dấu “-” đằng trước

GV: Yêu cầu HS làm ?2

HS: Trình bày ?2 trên bảng

GV: Tổng kết.

1. Cộng hai số nguyên dương:

Ví dụ: Số (+4) và (+2) chính là các số tự nhiên 4 và 2. Vậy (+4) + (+2) bằng bao nhiêu?

Giải: (+4) + (+2) = (+6)

* Nhận xét: Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0

2. Cộng hai số nguyên âm:

Ví dụ: (SGK)

* Nhận xét: (SGK)

?1 Hướng dẫn

(-4)+(-5)=(-9)

=4+5=9

Kết quả là hai số đối nhau

Quy tắc: (SGK)

Ví dụ: (-17)+(-54)=-(17+54) = -71

?2 Hướng dẫn

Thực hiện phép tính

a. (+37)+(+81)=(+118)

b. (-23)+(-17)= -(23+17)= – 40

Leave a comment