Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Ngữ văn 9 bài: Tổng kết về từ ngữ địa phương

0

Giáo án điện tử môn Ngữ văn lớp 9

Giáo án Ngữ văn 9 bài: Tổng kết về từ ngữ địa phương được Tip.edu.vnsưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: Tổng kết kiến thức về từ ngữ địa phương Nam Bộ

2. Kĩ năng:

  • Phát triển vốn từ
  • Sửa lỗi phát âm

3. Thái độ: Tìm hiểu, học tập, giữ gìn, phát triển từ ngữ địa phương Nam Bộ

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: Sách GK, giáo án
  • HS: Đọc trước bài, soạn bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

*HĐ1: Lí thuyết

?Từ ngữ địa phương là gì?

?Trong quan hệ với từ toàn dân, từ địa phương chia thành mấy kiểu loại? Cho ví dụ?

*HĐ2: Bài tập:

1. Tìm từ ngữ địa phương Nam Bộ trong các trường từ vựng?

Thảo luận nhóm

2. Lập bảng đối chiếu từ ngữ địa phương Nam Bộ với từ toàn dân

Thảo luận nhóm

3. Đặt câu?

4. Nhận xét cách dùng từ Nam Bộ

I. Lí thuyết:

– Khái niệm:

– Kiểu loại:

+ Đồng nghĩa với từ toàn dân: lợn, heo; thuyền, ghe

+ Đồng âm: hòm, té

II. Bài tập:

1. Sông nước:

– Cây trái:

– Hành động: ngó, coi, dòm

– Thân thuộc: má, mẹ

2. Lập bảng đối chiếu:

Nam Bộ

Toàn dân

Cù lao

Đảo

trái

Quả

Ngó

Xem

Mẹ

3. Đặt câu:

a. Nhà cao tầng- Sóng cao tần

b. Trăng sáng vằng vặc- Tâm trạng dằn vặt- Thời gian dài dằng dặc.

c. Hai người ngồi bên nhau- Chúng bênh nhau dữ lắm.

d. Chúng dùng dằng chưa muốn rời chân.- Đi một tí là vùng vằng.

4. Nhận xét.

4. CỦNG CỐ- HD HS HỌC Ở NHÀ

*Củng cố: Tìm một số từ ngữ địa phương Nam Bộ trong các nói hàng ngày?

*HD: Chuẩn bị bài Luyện nói nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Leave a comment