Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 17

0

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng

  • Nêu các loại ARN và chức năng của ARN.
  • Biết xác định những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa ARN và ADN.
  • Trình bày được sơ bộ quá trình tổng hợp ARN, đặc biệt là nêu được các nguyên tắc của quá trình này.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát và phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức và kĩ năng thảo luận theo nhóm.

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

  • Tranh phóng to hình 17.1- 2 SGK
  • Bảng phụ (ghi đáp án bảng 17 SGK).
  • Mô hình ARN

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ:

  • Hãy trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN?
  • Bản chất hoá học của gen là gì?
  • Chức năng của ADN?

3/ Bài mới

Hoạt động 1: ARN

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK

– Dựa trên cơ sở nào người ta phân chia ARN thành các loại khác nhau?

-Nêu các loại ARN và chức năng của chúng?

GV treo tranh phóng to hình 17.1 SGK cho HS quan sát và đặc câu hỏi

– A RN có cấu tạo như thế nào?

-So sánh ADN với ARN

– Cho HS lên bảng để điền và hoàn thành bảng (nội dung bảng 17 SGK), rồi chỉnh lí, bổ sung và treo bảng phụ (ghi sẵn đáp án).

HS nghiên cứu thông tin

-Dựa vào chức năng di truyền

-HS trả lời

– HS đọc mục I SGK, độc lập suy nghĩ, thảo luận chung cả lớp và thống nhất đáp án:

* Kết luận:

Đặc điểm

ARN

ADN

Số mạch đơn

1

2

Các loại đơn phân

A, U, G, X

A, T, G, X

Leave a comment