Chia sẻ những tip thiết thực

Giải VBT Toán lớp 2 trang 23 Tập 1 Bài 20 đầy đủ

0

Giải VBT Toán lớp 2 trang 23 Tập 1 Bài 20 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 23 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bài 20: Phép tính 38 + 25

Giải Bài 20 trang 23 VBT Toán lớp 2 Tập 1

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết    

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Câu 2. Đoạn thẳng AB dài 18 dm, đoạn thẳng BC dài 25 dm. Con kiến đi dự kiến từ A đến C (qua B) phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề – xi – mét?

 Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết

Bài giải

Đoạn đường mà con kiến phải đi hết là:

18 + 25 = 43 (dm)

Đáp số: 43 dm

Câu 3. Điền dấu >, <, =

8+5…..8+48+9…..9+8           8+5…..8+618+9…..19+8

18+8…..19+918+10…..17+10

Lời giải:

8 + 5 > 8 + 4

8 + 9 = 9 + 8       

8 + 5 < 8 + 6

18 + 9 = 19 + 8

18 + 8 < 19 + 9

18 + 10 > 17 + 10

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

8

18

48

58

10

88

Số hạng

5

26

24

3

28

11

Tổng

 

 

 

 

 

 

Lời giải:

Số hạng

8

18

48

58

10

88

Số hạng

5

26

24

3

28

11

Tổng

13

44

73

61

38

99

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán lớp 2 trang 23 Tập 1 Bài 20 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment