Chia sẻ những tip thiết thực

Giải toán lớp 8 trang 7, 8, 9, 10, 11 sách CTST tập 1, Đơn thức và đa thức nhiều biến

0
Giải toán lớp 8 trang 7, 8, 9, 10, 11 sách CTST tập 1 – Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến gúp các em nhận biết các đơn thức; các đa thức và số hạng tử của chúng. Chi tiết lời giải cho bài tập 1 đến bài tập 5 sẽ được Taimienphi chia sẻ trong bài viết sau.

Giải toán lớp 8 trang 7, 8, 9, 10, 11 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

Đơn thức và đa thức nhiều biến trang 7, 8, 9, 10, 11

 

1. Đơn thức và đa thức

 

Giải Thực hành 1 trang 7 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 2

Giải Vận dụng 1 trang 7 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 3
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 4

2. Đơn thức thu gọn

 

Giải Thực hành 2 trang 9 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 5
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 6

3. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng

 

Giải Thực hành 3 trang 10 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 7
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 8

4. Đa thức thu gọn

 

Giải Thực hành 4 trang 10 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 9
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 10

Giải Thực hành 5 trang 10 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 11
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 12

Giải Vận dụng 2 trang 11 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 13
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 14

5. Bài tập

 

Giải Bài tập 1 trang 11 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 15
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 16

Giải Bài tập 2 trang 11 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 17
Lời giải:
 
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 18

Giải Bài tập 3 trang 11 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 19
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 20

Giải Bài tập 4 trang 11 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 21
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 22

Giải Bài tập 5 trang 11 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 23
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 7 8 9 10 11 sach ctst tap 1 don thuc va da thuc nhieu bien 24

Trên đây là hướng dẫn Giải Toán lớp 8 trang trang 7, 8, 9, 10, 11 tập 1, các em học sinh tham khảo trước:
Giải Toán lớp 8 tập 1 trang trang 13, 14, 15, 16, 17 sách Chân Trời Sáng Tạo – Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1
Giải Toán lớp 8 tập 1 trang trang trang 19, 20, 21, 22 sách Chân Trời Sáng Tạo – Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1 để chắc kiến thức nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-8-trang-7-8-9-10-11-sach-ctst-tap-1-76518n
Tham khảo nhiều tài liệu học tốt Toán 8
Giải Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo
Giải toán lớp 8 trang 6, 7, 8, 9, 10 sách KNTT tập 1 – Bài 1: Đơn thức
Giải toán lớp 8 trang 6, 7, 8, 9, 10 sách Cánh Diều – Bài 1: Đơn thức nhiều biến – Đa thức nhiều biến

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Toán Học

Leave a comment