Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 1 trang 91, 92 SGK: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo đầy đủ

0

Giải Toán lớp 1 trang 91, 92 SGK : Luyện tập chung chương 2 tiếp theo đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 1 SGK trang 91, 92: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Hướng dẫn giải bài tập trang 91 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

Giải Bài 1 trang 91 SGK Toán lớp 1

Nối các chấm theo thứ tự

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự nối các chấm theo thứ tự

Giải Bài 2 trang 91 SGK Toán lớp 1

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

b)

4 + 5 – 7 = 6 – 4 + 8 = 10 – 9 + 6 = 9 – 4 – 3 =

1 + 2 + 6 = 3 + 2 + 4 = 8 – 2 + 4 = 8 – 4 + 3 =

3 – 2 + 9 = 7 – 5 + 3 = 3 + 5 – 6 = 2 + 5 – 4 =

Hướng dẫn giải:

a)

1. Kết quả bằng 5.

2. Kết quả bằng 3.

3. Kết quả bằng 9.

4. Kết quả bằng 6.

5. Kết quả bằng 4.

6. Kết quả bằng 10.

b)

4 + 5 – 7 = 2 6 – 4 + 8 = 10 10 – 9 + 6 = 7 9 – 4 – 3 = 2

1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 = 9 8 – 2 + 4 = 10 8 – 4 + 3 = 7

3 – 2 + 9 = 10 7 – 5 + 3 = 5 3 + 5 – 6 = 2 2 + 5 – 4 = 3

Giải Bài 3 trang 91 SGK Toán lớp 1

Điền dấu > , < ,=

0….1 3 + 2 …. 2 + 3 5 – 2 ….6 – 2

10…9 7 – 4….2 + 2 7 + 2….6 + 2

Hướng dẫn giải:

0 < 1 3 + 2 = 2 + 3 5 – 2 < 6 – 2

10 > 9 7 – 4 < 2 + 2 7 + 2 > 6 + 2

Giải Bài 4 trang 91 SGK Toán lớp 1

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

a) 5 + 4 = 9

b) 5 – 2 = 3.

Hướng dẫn giải bài tập trang 92 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

Giải Bài 1 trang 92 SGK Toán lớp 1

Tính:

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

b)

8 – 5 – 2 = 10 – 9 + 7 = 9 – 5 + 4 = 10 + 0 – 5 =

4 + 4 – 6 = 2 + 6 + 1 = 6 – 3 + 2 = 7 – 4 + 4 =

Hướng dẫn giải:

a,

1. Kết quả bằng 10

2. Kết quả bằng 7.

3. Kết quả bằng 8.

4. Kết quả bằng 1.

5. Kết quả bằng 9.

6. Kết quả bằng 2

b,

8 – 5 – 2 = 1 10 – 9 + 7 = 8 9 – 5 + 4 = 8 10 + 0 – 5 =5

4 + 4 – 6 = 2 2 + 6 + 1 = 9 6 – 3 + 2 = 5 7 – 4 + 4 = 7

Giải Bài 2 trang 92 SGK Toán lớp 1

Số?

8 = …+ 5 9 = 10 – …. 7 = …+ 7

10 = 4 +…. 6 = ….+ 5 2 = 2 – ….

Hướng dẫn giải:

8 = 3 + 5 9 = 10 – 1 7 = 0 + 7

10 = 4 + 6 6 = 1 + 5 2 = 2 – 0.

Giải Bài 3 trang 92 SGK Toán lớp 1

Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất?

b) Số nào bé nhất?

Hướng dẫn giải:

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

Giải Bài 4 trang 92 SGK Toán lớp 1

Viết phép tính thích hợp:

Có: 5 con cá

Thêm: 2 con cá

Có tất cả:….con cá?

Hướng dẫn giải:

Phép tính thích hợp là: 5 + 2 = 7 (con cá)

Giải Bài 5 trang 92 SGK Toán lớp 1

Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải: Có 8 hình tam giác.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 1 trang 91, 92 SGK: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment