Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Ôn tập chung trang 96, 97 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Ôn tập chung trang 96, 97 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập chung trang 96, 97 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Ôn tập chung – Cánh diều.

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 2 Tập 2):

Số?

 Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Số gồm 2 trăm, 1 chục và 3 đơn vị là: 213

Hai trăm mười ba được viết là: 213

Số cần điền là: 213

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 2 Tập 2):

a) Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 788, 979.

b) Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546.

c) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 599, 1000, 769, 687.

Lời giải

a) Em thực hiện so sánh 4 số, ta thấy 788 < 879 < 978 < 979 nên số lớn nhất là: 979

b) Em thực hiện so sánh 4 số, ta thấy 456 < 465 < 546 < 645 nên số bé nhất là: 456

c) Em thấy: 599 < 687 < 769 < 1000 nên các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 599 ; 687 ; 769 ; 1000

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 2 Tập 2):

a) Tính:

762 + 197                        543 – 127             2 × 8                     40 : 5

b) Nêu phép nhân hoặc phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

a) Em thực hiện cộng, trừ, nhân, chia và được các kết quả như sau:

762 + 197 = 959              543 – 127 = 416             

2 × 8 = 16                       40 : 5 = 8

b) 

Có 5 đĩa bánh, mỗi đĩa có 5 cái bánh nghĩa là 5 được lấy 5 lần, ta có phép nhân: 

5 × 5 = 25 (cái bánh)

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Có 12 con vật, chia đều vào 2 rổ, để tính số con vật ở mỗi rổ, em thực hiện phép chia: 12 : 2 = 6 (con vật)

Em điền như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 4 (trang 98 SGK Toán 2 Tập 2):

Số?

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

a) 

Có 3 hình tứ giác.

Có 4 hình tam giác.

b) 

Có 9 khối trụ.

Có 4 khối cầu.

Bài 5 (trang 98 SGK Toán 2 Tập 2):

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150 l nước mắm, ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75 l nước mắm. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít nước mắm là:

150 + 75 = 225 ( l )

Đáp số: 225 l nước mắm

Bài 6 (trang 98 SGK Toán 2 Tập 2):

Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng mỗi loại nhạc cụ mà các bạn đang cầm và ghi lại kết quả:

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Em thực hiện đếm số lượng mỗi loại nhạc cụ mà các bạn đang cầm và ghi lại kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Có 5 cái tambourine

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Có 6 cái triangle

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Có 4 cái maracas

Giải Toán lớp 2 trang 96, 97 Ôn tập chung | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Có 1 cái trống cơm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Ôn tập chung trang 96, 97 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment