Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2019 – 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 5 năm 2019 – 2020, đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 với nội dung bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 mới của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 5củng cố kiến thức hiệu quả.

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. cry B. fly C. happy D. dry
2. A. that B. make C. take D. cake
3. A. find B. thing C. mind D. bike
4. A. gun B. fun C. sun D. June
5. A. stove B. lovely C. sometimes D. come

II. Give the correct form of these verbs

1. The Earth (circle) ____________ the Sun once every 365 days.

2. Rivers usually (flow) ____________ to the sea.

3. Look! Jane (play) _________________ the guitar.

4. Hurry up! The bus (come) ______________________.

5. How often __________ she go fishing?

– She (go) ___________ once a year.

III. Read and complete.

A. How are you today?

B: I’m not feeling very (1) ____________.

A: What’s the (2) __________ with you?

B: I (3) ___________ a stomach ache.

A: You should (4) ___________ in bed.

B: I can’t.

A: Why (5) ___________?

B: I have to go to school.

IV. Read and match.

1. What’s the matter with your brother? a. Yes, he is.
2. Is he going to see a doctor? b. I have a headache
3. What about you? How are you? c. No, I’m not.
4. Are you going to stay in bed? d. Because I have to go to school
5. Why not? e. He has a stomach ache.

V. Read and complete.

My name is Tony. I often read science books and do sports in gym. I want to be strong and good at science because I would like to be a pilot. I want to fly planes. My friends Mai and Linda like different things. Mai often read books. She would like to be a writer because she would like to write stories for children. Linda often draws pictures in her free time. She would like to be an architect because she would like to design building

Name Hobby Future job Reason
Tony Read science books and does sports (1) (2)
Mai (3) writer (4)
Linda (5) architect would like to design buildings

ĐÁP ÁN

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1 – C; 2 – A; 3 – B; 4 – D; 5 – A

II. Give the correct form of these verbs

1 – circles;

2 – flow;

3 – is playing;

4 – is coming;

5 – does – goes

III. Read and complete.

1 – well; 2 – matter; 3 – have; 4 – lie; 5 – not

IV. Read and match.

1 – e; 2 – a; 3 – b; 4 – c; 5 – d

V. Read and complete.

1 – pilot;

2 – want to fly planes;

3 – Read book;

4 – write stories for children

5 – draws pictures

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ….được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post