Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

0

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2020 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình Unit 1 – 5 SGK tiếng Anh 2 i-Learn Smart Start giúp các em ôn tập kiến thức tiếng Anh trọng tâm.

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Fill the blanks. 

Open; Stand; Line; is; Where; 

1. Make a _______.

2. _______ is it? – It is on the table. 

3. ____ up!

4. Who ____ this? – This is father. 

5. _____ your book, please. 

II. Choose the correct word. 

1. A. Red B. Rad C. Rer
2. A. Dall B. Doll C. Dolll
3. A. sit up B. Stand down C. stand up
4. A. Where B. Whore C. Whare
5. A. Ruller B. Ruler C. Raler

III. Choose the word which start with the following letter.

1. C

2. D

3. B

4. P

5. G

ĐÁP ÁN

I. Fill the blanks.

1 – line;

2 – Where;

3 – Stand;

4 – is;

5 – Open;

II. Choose the correct word.

1 – A; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – B;

III. Choose the word which start with the following letter.

1 – C (car);

2 – B (door;

3 – C (ball);

4 – B (Plane);

5 – A (Green);

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 2 học kì 1 Sách i-Learn Smart Start có file nghe và đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment