Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3

0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 – Đề 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3 được Tip.edu.vnbiên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết tổng hợp toàn bộ kiến thức Toán lớp 10 kèm hướng dẫn chi tiết giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là bước đệm vững chắc để các bạn tiếp nhận kiến thức Toán lớp 11 trong học kì mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 năm học 2020 – 2021

Môn Toán – Đề số 3

Thời gian làm bài: 90 phút

Bản quyền thuộc về Tip.edu.vn.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A, biết phương trình đường thẳng AB, BC lần lượt là: x+y+1=0,2x+y-4=0. Đường thẳng AC đi qua điểm Nleft( 1,2 right). Giả sử đường thẳng AC có phương trình ax+by+c=0. Tìm giá trị T=a+2b-c

Câu 2: Cho phương trình {{x}^{2}}+left( 2m-1 right)x-{{m}^{2}}+2m-1=0. Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt {{x}_{1}},{{x}_{2}} thỏa mãn

{{x}_{1}}^{2}+{{x}_{2}}^{2}-3{{x}_{1}}-3{{x}_{2}}+2<0

A.xinleft(1,frac{4}{3}right)
B.xin (-infty ,1)cup left( frac{4}{3},+infty right)
C. xin left( 4,frac{1}{3} right)
D.xin (-infty ,frac{1}{3}]cup left( 4,+infty right)
Câu 3: Cho các vecto overrightarrow{a},overrightarrow{b} có độ dài bằng 1 thỏa mãn điều kiện left| overrightarrow{a}+overrightarrow{b} right|=sqrt{2}. Tính góc tạo bởi 2 vecto đó:

Câu 4: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc left[ -4,4 right] để phương trình {{x}^{2}}-2left( m+2 right)+2+m=0 có 2 nghiệm phân biệt

Câu 5: Cho hình thoi ABCD tâm O cạnh 2a. Góc widehat{ABC}={{60}^{0}}. Tính độ dài overrightarrow{AB}+overrightarrow{AD}

Câu 6: Tìm tập xác định của hàm số y=frac{sqrt{x-1}+3{{x}^{2}}}{sqrt{5-2x}}

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình: left| 3x-1 right|le 2

Câu 8: Đẳng thức nào dưới đây không đúng?

A. cos 3x=4{{cos }^{3}}x-3cos x
B. {{cos }^{2}}x-{{sin }^{2}}x=2{{cos }^{2}}x-1
C. cos 4x=1-4{{sin }^{2}}x{{cos }^{2}}x
D. sin 3x=4{{sin }^{3}}x-3sin x
Câu 9: Cho tam giác ABC có tọa độ Aleft( 1,3 right),Bleft( 2,-1 right),Cleft( -1,6 right). Diện tích tam giác ABC là:

Câu 10: Cho giá trị lượng giác cos a=-frac{2}{5},frac{pi }{2}< a<frac{3pi }{2}. Tìm giá trị của tan 2x là:

Câu 11: Tìm tâm và bán kính của đường tròn {{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x+8y-4=0

Câu 12: Tìm tập nghiệm của bất phương trình sqrt{2left( {{x}^{2}}-1 right)}le x+1

Câu 13: Phương trình left( {{x}^{2}}+3x+2 right)sqrt{{{x}^{2}}-5x}=0 có bao nhiêu nghiệm?

Câu 14: Thu gọn biểu thức lượng giác sau: B=4sin left( x-frac{pi }{6} right).sin left( x+frac{pi }{6} right)cos 2x

Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có các tọa độ đỉnh Aleft( 4,1 right),Bleft( 2,-1 right),Cleft( 3,3 right). Tìm tọa độ trọng tâm tâm tam giác ABC:

Câu 16: Cho hàm số y=fleft( x right)={{x}^{2}}+4x-5. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng left( -infty ,-2 right), nghịch biến trên khoảng left(-2,+inftyright)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng left( -infty ,2 right), đồng biến trên khoảng left( 2,+infty right)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng left( -2,+infty right), nghịch biến trên khoảng left(-2,+infty right)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng left( 2,+infty right), đồng biến trên khoảng left( -infty ,2 right)

Câu 17: Tìm m để phương trình {{x}^{2}}+left( 2m-1 right)x+m-{{m}^{2}}=0 có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện {{x}_{1}}+{{x}_{2}}-{{x}_{1}}.{{x}_{2}}<0

A. min left( frac{-1-sqrt{5}}{2},frac{2-sqrt{2}}{4} right)
B.min left( frac{2+sqrt{2}}{4},+infty right)
C.min left( -infty ,frac{2-sqrt{2}}{4} right)cup left( frac{-1+sqrt{5}}{2},+infty right)
D. min left( -infty ,frac{-1-sqrt{5}}{2} right)cup left( frac{2+sqrt{2}}{4},+infty right)
Câu 18: Tam giác ABC có B C=2 sqrt{3}, A C=2 A B và độ dài đường cao A H=2 . Tính độ dài cạnh AB:

A. AB=frac{sqrt{3}}{5}

B. A B=frac{2 sqrt{3}}{3}

C. A B=2 hoặc A B=frac{2 sqrt{21}}{3}

D. A B=2 hoặc A B=frac{2 sqrt{3}}{3}

Câu 19: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F(x;y)=y-x trên miền xác định bởi hệ bất phương trình left{ begin{matrix} x+yle 5  y-2xle 2  2y-xge 4  end{matrix} right.

Câu 20: Cho bất phương trình 3x+2+2left( y-2 right)<2(x+1) miền nghiệm của bất phương trình không chứa điểm nào sau đây?

Câu 21: Cho ba đường thẳng left( {{d}_{1}} right):3x-y+1=0,left( {{d}_{2}} right):x+2y-3=0,left( {{d}_{3}} right):5x+3y-1=0. Phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của {{d}_{1}},{{d}_{2}} và song song với {{d}_{3}} là:

A. 5x+3y-5=0
B. 5x+3y+5=0
C. 5x+3y+10=0
D. 5x+3y-10=0
Câu 22: Phương trình a{{x}^{2}}+bx+c >0 có nghiệm với mọi giá trị của m khi:

Câu 23: Nghiệm của bất phương trình: frac{x-1}{{{x}^{2}}+6x+5}le 0

A. xin left( -infty ,-1 right)cup [1,+infty )
B. xin left( -5,1 right)
C. xin (-1,1)
D. xin left( -infty ,-5 right)cup [1,+infty )
Câu 24: Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: sqrt{1-x}+sqrt{x}le m

A. mge 2
B. mge 1
C. m<0
D. min varnothing
Câu 25: Xác định m để hệ phương trình left{ begin{matrix} 9{{x}^{2}}+4{{y}^{2}}=36  2x+my=5  end{matrix} right. có nghiệm duy nhất:

A. m=2
B. m=pm 1
C. m=-1
D. m=0
Phần tự luận

Câu 1:

a. Giải phương trình: sqrt{{{x}^{2}}-3x+10}>8-x

b. Tìm m để phương trình m{{x}^{2}}+left( m-1 right)x-2m+6=0 có 2 nghiệm phân biệt.

Câu 2: Cho sin x=frac{-3}{4},pi < x <frac{3pi }{2}. Tính

a.cos left( x-frac{pi }{6} right)

b. A=frac{{{cos }^{2}}x+sin 2x}{cos x+2sin x}

Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn

(C): {{x}^{2}}+{{y}^{2}}-4x+8y+4=0

a. Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn (C)

b. Viết phương trình tiếp tuyến (d) và đường tròn (C) biết tiếp tuyến (d) song song với đường thẳng 4y-3x+2=0. Tìm tọa độ tiếp điểm

Câu 4: Cho ba sổ thực a,b,c thỏa mãn điều kiện: {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=3

frac{1}{sqrt{1+8 a^{3}}}+frac{1}{sqrt{1+8 b^{3}}}+frac{1}{sqrt{1+8 c^{3}}} geq 1

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo hướng dẫn đáp án chi tiết!

————————————————-

Trên đây là Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3 Tip.edu.vn giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra Tip.edu.vnmời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 11, Tiếng anh lớp 11, Vật lí lớp 11, Ngữ văn lớp 11,…

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu: 

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment