Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

0

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2021

I. Choose the correct answer. 

1. A. What is he do?

B. What is he doing?

2. A. Is there a pond?

B. Are there a pond?

3. A. Do you have any eggs?

B. Does you have any egg?

4. A. How many oranges you have?

B. How many oranges do you have?

5. A. She is watching television.

B. She is watch television.

II. Read and match. 

A B
1. Are there any maps? a. No, he isn’t.
2. What toys does Lien like? b. Yes, there are.
3. Is Nam flying a kite? c. No, he doesn’t.
4. Does Phong have a cat? d. It is cloudy.
5. What is the weather like? e. She likes teddy bear.

III. Read and circle. 

1.Does he have any (robot/ robots)?

2. (No/ Yes), he does.

3. What is Linh doing? – (He’s/ She’s) playing the piano.

4. What (am/ are) you doing? – (We’re/ We’s) cycling.

5. (What/ Where) is Hanoi? – It’s in North Vietnam.

IV. Put the word in order.

1. on/ is/ the/ The/ table./ pencil

…………………………………………………………………………

2. near/ The/ is/ poster./ calendar/ the

…………………………………………………………………………

3.is/ under/ the/ The/ table./ ball

…………………………………………………………………………

4. that/ Who/ man/ is/ ?

…………………………………………………………………………

5. is/ Where/ Hai Phong?/

…………………………………………………………………………

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2

I/ Choose the correct answer.

1 – B; 2 – A; 3 – A; 4 – B; 5 – A;

II/ Read and match.

1 – b; 2 – e; 3 – a; 4 – c; 5 – d;

III/ Read and circle.

1. Does he have any (robot/ robots )?

2. (No/ Yes), he does.

3. What is Linh doing? – (He’s/ She’s ) playing the piano.

3. What (am/ are) you doing? – ( We’re / We’s) cycling.

4. (What/ Where ) is Hanoi? – It’s in North Vietnam.

IV/ Put the word in order.

1 – The pencil is on the table.

2 – The calendar is near the poster.

3 – The ball is under the table.

4 – Who is that man?

5 – Where is Hai Phong?

Trên đây là Đề thi Anh văn lớp 3 học kỳ 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment