Chia sẻ những tip thiết thực

Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Mới Nhất 2020 Chuẩn 100%

0

Bạn đang tìm kiếm thông tin về đơn đăng ký dự tiệc Đối với các bạn sắp nhập học có thể tham khảo, hoặc tải về để làm bài văn mẫu.

Đây là Mẫu đơn đăng ký dự tiệc mới nhất, chi tiết nhất, đầy đủ nhất để mọi người có thể làm mẫu khi cần thiết. Mời các bạn xem nội dung chi tiết của mẫu để biết cách viết Đơn xin gia nhập Đảng, cũng như hướng dẫn toàn bộ thủ tục kết nạp Đảng.

Mẫu đơn đăng ký dự tiệc mới nhất

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

+ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay còn gọi là Đảng viên là người gia nhập, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và hoạt động trong tổ chức này.

+ Ở Việt Nam, từ Đảng viên được đa số hiểu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vì chỉ có Đảng Cộng sản tồn tại hợp pháp và lãnh đạo Việt Nam theo hướng Chủ nghĩa xã hội.

+ Nhiều người cao tuổi vẫn gọi Đảng viên là Bôn-sê-vích hoặc Bô-xtơ-rô, theo nghĩa tiếng Nga là Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô (cũ).

Cơ sở pháp lý

– Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Quy định số 45-QĐ / TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định về thi hành Điều lệ Đảng”

– Căn cứ Khoản 3 Hướng dẫn số 01-HD / BTCTW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;

– Căn cứ hướng dẫn số 12-HD / BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và công tác thống kê cơ sở trong hệ thống tổ chức đảng”.

Phiên bản tiêu chuẩn

Quyền và trách nhiệm của đảng viên

Theo Điều 3 của Điều lệ Đảng, Đảng viên có một số quyền như:

+ Được thông tin, thảo luận các vấn đề về cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và biểu quyết các công việc của Đảng.

+ Ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Phê bình và chất vấn hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên các cấp trong tổ chức, báo cáo, kiến ​​nghị với cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu giải đáp.

+ Trình bày ý kiến ​​khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.
Đảng viên thay thế có các quyền này nhưng không kể quyền bầu cử, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Theo Điều 2 Điều lệ Đảng viên Đảng viên có những nhiệm vụ sau đây:

+ Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng, chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải hoàn toàn phục tùng sự phân công, chỉ đạo của Đảng.

+ Học tập, rèn luyện, nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, tham gia đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, bè phái. , tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Thực hiện quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

+ Tiếp xúc với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân. tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội tại nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách, tổ chức của Đảng, chấp hành kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.

+ Công tác phát triển đảng viên. Thực hiện sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. (Riêng Đảng viên cao tuổi, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác, sinh hoạt đảng thì do chi bộ xem xét, quyết định – theo Điều 7 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam).

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp

Trích Nguồn : Thpt chuyen lam son

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment