Chia sẻ những tip thiết thực

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mới nhất

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 được ban hành kèm Quyết định 43/QĐ-BYT hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ngày 07/01/2022.

Theo đó, Bộ Y tế ban hành mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 với 07 mũi vắc xin cụ thể: liều cơ bản: 03 mũi, liều bổ sung: 01 mũi, liều nhắc lại: 03 mũi. Như vậy, so với mẫu cũ được ban hành kèm theo Quyết định 3588/QĐ-BYT thì mẫu mới sẽ bao gồm cả thông tin của liều bổ sung, liều cơ bản thay vì chỉ có thông tin của liều cơ bản như mẫu cũ.

Giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 mới nhất

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế)

QR CODE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19
(CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)

Họ và tên/Name: ………………………………………………………………………………………….

Giới tính/Sex: Nam □ Nữ □

Ngày sinh/Date of birth (day/month/year): ……………………………………………………..

Số CCCD/CMT/hộ chiếu/định danh cá nhân (ID): ………………………………………….

Số điện thoại/Tel: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ (Address): ……………………………………………………………………………………….

Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19/Has been vaccinated with COVID-19:

Liều cơ bản/primary dose

Mũi 1/First dose

Ngày/date …………………………

Loại vắc xin/Vaccine:…………….

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Mũi 2/Second dose

Ngày/date ………………………………

Loại vắc xin/Vaccine:……………….

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Mũi 3/Third dose

Ngày/date ………………………………

Loại vắc xin/Vaccine:……………….

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Liều bổ sung/additional dose

Ngày/date ………………………………

Loại vắc xin/Vaccine:………………

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Liều nhắc lại/booster dose*

Mũi 1/First dose

Ngày/date ……………………………

Loại vắc xin/Vaccine:…………….

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Mũi 2/Second dose

Ngày/date ……………………………

Loại vắc xin/Vaccine:…………….

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Mũi 3/Third dose

Ngày/date ……………………………

Loại vắc xin/Vaccine:…………….

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

*Theo hướng dẫn hiện nay đã có tiêm 01 liều nhắc lại. Nếu tiêm nhắc lại các mũi tiếp theo (mũi 2, mũi 3…) Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post