Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home – Lesson 3

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home – Lesson 3 được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home – Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home – Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home – Lesson 4

I. Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to talk about some works.

II. Language contents:

Grammar:

  • Simple present
  • Wh_questions

Vocabulary: journalist, take care of, grow,newspaper, sick,raise cattles

III. Techniques: pair- work, role -play, ask/answer

IV. Teaching aids: a cassette, a tape, pictures, sub-board

V. Procedures:

Teacher and sts’ activities

Contents

1.Warm up :

§ Play a game “bingo”

2.Presentation + Practice:

+ Activity 1: Listen.Then….

§ T asks the students some following questions:
How are you?
Who do you live with?
What are you? / What’s your job?
What is your father’s job? / What’s your father?
Where does he do?

§ Set the situation, by telling students about the job and place of work.

§ Ask the students about their parents’ jobs

§ Let them listen to the dialogue twice.

§ Ask them to repeat the dialogue.

§ Have students practice the dialogue in pairs, change the roles.

§ Highlight the structures for asking about job and place of work.

“What does your father do?”

“Where does he work?”

§ Have some pairs read the dialogue aloud.

§ Have them answer the questions.

§ Let them check their answers in pairs.

– Provide the correct answers.

+ Activity 2: Match these half-sentences:

Have Ss match these half-sentences.

Ask them to check their answer.

Provide the correct answers

4.Production:

– Repeat what students have been introduced and practised.

5.Homework:

Copy the answers.

Do exercise 1 in the workbook.

Prepare B 2,4.

B1.Listen.Then….

Vocabulary:

-farmer (n)

-work (v)

-countryside (n)

-grow (v)

-raise (v)

-cattle (n)

-love + V_ing (v)

* Structure:

– What do you do? = What is your job?

– Where do you work? -What’s your date of birth?
-What’s your address?

*Answer:

a.He’s a farmer.

b.He works on his farm.

c.She is a housewife.

d.She does the gousework and she helps on the farm.

e.Yes, they are. (Because they love working on their farm)

f.She is 8.

A3. Match these half-sentences:

A farmer – works on a farm.

A doctor – takes care of sick people.

A journalist – writes for a newspaper.

A teacher – teaches in a school.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment