Chia sẻ những tip thiết thực

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy – Lesson 5

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 11

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy – Lesson 5 được Tip.edu.vnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy – Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy – Lesson 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy – Lesson 6

I. AIMS/OBJECTIVES OF THE LESSON

1. Language focus

  • To provide Ss with new words and phrases
  • To give Ss the opportunity to master their writing a letter of invitation

2. Skills: To help Ss develop their writing skills to write an invitation letter

3. Attitudes: To encourage Ss work in pairs and groups

II. PREPARATION

1. Teacher:

  • Teaching aids: Lesson plan, text book
  • Teaching method: Communicative language teaching

2. Students: Read Unit 3– writing at home

III. PROCEDURE

1. Class organization (1 minute)

2. Check – up (5 minutes) Some Ss go to the board, retell Mai’s birthday party

3. New lesson (35 minutes)

TEACHER’S ACTIVITIES

STUDENTS’ ACTIVITIES

1.Warm up

Asks Ss to revise the form of an informal letter

Do as appointed

Informal letter

Address of writer

Date of writing

Dear …,

All of love/Yours/With love/Best wishes

2.Presentation

Task 1

Asks Ss to answer the questions

Task 2

Asks Ss to fill missing words in the letter

Asks Ss to discuss the form of a letter of invitation.

Do as appointed

1.On occasion of birthday, wedding anniversary, on Christmas holiday, Tet holiday, housewarming and other important occasions

2. It depends. At a formal party, people have to dress formally. At an informal one, they can dress what they want. However, people are often well-dressed at parties.

3. These presents may be flowers, clothes, books, ornaments, …

Do as appointed

1. at my house 2. to come

3. refreshments 4. to cook

5. winner 6. by Monday

3.Practice and production

Task 3

Asks Ss to write the letter based on task 2 and the guidelines

Exchanges the papers

Asks Ss to correct their partner’s paper

Asks Ss to finish the writing.

Check some writing if necessary.

Do as appointed

4. Consolidation (3mins) Write a letter of invitation

5. Homework: (1min)

  • Words and phrases
  • Complete the writing at home
  • Read Unit 3-Language Focus

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post