Chia sẻ những tip thiết thực

Giải VBT Toán lớp 2 trang 26 Tập 1 Bài 23 đầy đủ

0

Giải VBT Toán lớp 2 trang 26 Tập 1 Bài 23 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ngay Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 26 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ nhất dưới đây.

Bài 23: Bài toán về nhiều hơn

Giải Bài 23 trang 26 VBT Toán lớp 2 Tập 1​​​​​​​

Câu 1. Hòa có 6 bút chì màu, Lan có nhiều hơn Hòa 2 bút chì màu. Hỏi Lan có mấy bút chì màu?

Tóm tắt:

Hòa có                    : ….. bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa   : ….. bút chì màu

Lan có                     : ….. bút chì màu?

Lời giải:

Tóm tắt

Hòa có                       : 6 bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa      : 2 bút chì màu

Lan có                        : ….. bút chì màu?

Bài giải

Lan có số bút chì là:

6 + 2 = 8 (bút)

Đáp số : 8 bút

Câu 2. Nam có 12 nhãn vở, Bắc có nhiều hơn Nam 4 nhãn vở. Hỏi Bắc có bao nhiêu nhãn vở?

Tóm tắt:

Nam có                      : ….. nhãn vở

Bắc nhiều hơn Nam     : ….. nhãn vở

Bắc có                        : ….. nhãn vở?

Lời giải:

Tóm tắt

Nam có                : 12 nhãn vở

Bắc nhiều hơn       : 4 nhãn vở

Bắc có                  : ….. nhãn vở

Bài giải

Bắc có số nhãn vở là :

12 + 4 = 16 (nhãn vở)

Đáp số : 16 nhãn vở

Câu 3. Dũng cao 95 cm, Hồng cao hơn Dũng 4 cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng – ti – mét ?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 hay nhất, chi tiết 

Lời giải:

Tóm tắt

Dũng cao                     : 95 cm

Hồng cao hơn Dũng      : 4 cm

Hồng cao                     : ….. cm?

Bài giải

Hồng cao là:

95 + 4 = 99 (cm)

Đáp số: 99 cm.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải VBT Toán lớp 2 trang 26 Tập 1 Bài 23 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment