Chia sẻ những tip thiết thực

Giải toán lớp 4 trang 56, 57, 58, 59 tập 1 sách KNTT, Yến, tạ, tấn

0
Các bài tập 1, 2, 3… của bài Yến, tạ, tấn sẽ được Taimienphi.vn hướng dẫn trong bài Giải toán lớp 4 trang 56, 57, 58, 59 tập 1 sách KNTT Yến, tạ, tấn. Các em cùng tham khảo để nắm chắc kiến thức, rèn luyện được kỹ năng làm bài tập dạng đơn vị này dễ dàng.

Tham khảo thêm các tài liệu học tốt Toán 4 khác:
– Giải Toán lớp 4 sách Kết nối tri thức
Giải toán lớp 4 trang 80, 81 sách CTST tập 1 – Bài 36: Yến, tạ, tấn
Giải toán lớp 4 trang 35, 36 sách Cánh Diều tập 1 – Bài 14. Yến, tạ, tấn

Giải toán lớp 4 trang 56, 57, 58, 59 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Bài 17: Tấn, Tạ, Yến

Giải Toán lớp 4 Tập 1 SGK, sách KNTT: Hoạt động trang 47, 48

Giải Bài 1 trang 56 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Chọn số cân nặng thích hợp với mỗi con vật.
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 2

Giải Bài 2 trang 57 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Số?
a) 2 yến = ..?.. kg
20 kg = ..?.. yến
b) 3 tạ = ..?.. kg
300 kg = ..?.. tạ
4 tạ = ..?.. yến
40 yến = ..?.. tạ
c) 2 tấn = ..?.. kg
2 000 kg = ..?.. tấn
3 tấn = ..?.. tạ
30 tạ = ..?.. tấn
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 3

Giải Bài 3 trang 57 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Tính
a) 45 tấn – 18 tấn
b) 17 tạ + 36 tạ
c) 25 yến x 4
d) 138 tấn : 3
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 4

Giải Bài 4 trang 57 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.
Có một con voi vừa chào đời ở vườn quốc gia. Bằng cách làm trong đến hàng chục, người quản lí nói voi con nặng khoảng 120 kg. Vậy trên thực tế, số đo nào dưới đây có thể là số đo cân nặng của voi con?
A. 1 tạ 3 yến
B. 1 tạ 17 kg
C. 1 tạ 2 kg
D. 1 tạ 9 kg
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 5
 

Giải Toán lớp 4 Tập 1 SGK, sách KNTT: Luyện tập trang 57, 58

Giải Bài 1 trang 57 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Dựa vào thông tin và hình vẽ dưới đây, hãy xác định cân nặng của mỗi con vật. Biết rằng cân nặng của ba con vật đó là: 1 300 kg, 1 tấn và 2 tấn.
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 6
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 7

Giải Bài 2 trang 58 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Số?
a) 4 yến 5 kg = ..?.. kg
b) 5 tạ 5 kg = ..?.. kg
c) 6 tấn 40 kg = ..?.. kg
d) 3 tạ 2 yến = ..?.. yến
e) 5 tấn 2 tạ = ..?.. tạ
g) 4 tấn 50 yến = ..?.. yến
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 8

Giải Bài 3 trang 58 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 9
Rô – bốt chọn một trong ba ô cửa.
Sau mỗi ô cửa là một trong ba con vật: con dê trắng cân nặng 6 yến, con dê đen cân nặng 30 kg, con bò cân nặng 2 tạ.
Trong các câu dưới đây, câu nào đúng?
A. Phía sau cánh cửa mà Rô-bốt chọn chắc chắn có con bò cân nặng 20 kg.
B. Phía sau cánh cửa mà Rô-bốt chọn có thể có một con dê đen cân nặng 3 tạ.
C. Phía sau cánh cửa mà Rô-bốt chọn có thể có một con dê trắng cân nặng 60 kg.
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 10

Giải Bài 4 trang 58 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Một chiếc xe chở được nhiều nhất 7 tạ hàng hoá. Biết trên xe đã có 300 kg na bở. Người ta muốn xếp thêm những thùng na dai lên xe, mỗi thùng cân nặng 5 kg. Hỏi trên chiếc xe đó có thể chở được thêm 90 thùng na dai hay không?
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 11

Giải Toán lớp 4 Tập 1 SGK, sách KNTT: Luyện tập trang 59

Giải Bài 1 trang 59 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Số?
Biết tổng số cân nặng của chim cánh cụt bố và chim cánh cụt mẹ là 80 kg. Tổng cân nặng của chim cánh cụt bố, chim cánh cụt mẹ và chim cánh cụt con là 1 tạ.
Vậy cân nặng của chim cánh cụt con là .?. kg.
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 12

Giải Bài 2 trang 59 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Tính
a) 124 tấn + 76 tấn
b) 365 yến – 199 yến
c) 20 tấn x 5
d) 2 400 tạ : 8
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 13

Giải Bài 3 trang 59 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Có 7 cây cầu như hình vẽ. Biết voi coi cân nặng 150 kg. Voi con không được đi qua cây cầu ghi số đo bé hơn cân nặng của nó. Hỏi voi con phải đi quan những cây cầu nào để đi từ bờ bên này sang bờ bên kia?
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 14
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 15

Giải Bài 4 trang 59 Toán lớp 4 Tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Đề bài: Có ba người cần vượt qua sông bằng một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền chỉ chở được tối qua 1 tạ. Biết cân nặng của từng người là 52 kg, 50 kg và 45 kg. Hỏi ba người đó cần làm như thế nào để vượt qua sông?
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 16
Lời giải:
giai toan lop 4 kntt trang 56 57 58 59 tap 1 yen ta tan 17

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-4-kntt-trang-56-57-58-59-tap-1-yen-ta-tan-76307n
Trên đây là lời Giải Toán lớp 4 KNTT trang 56, 57, 58, 59 tập 1 Yến, tạ, tấn, các em có thể tham khảo thêm Giải toán lớp 4 trang 60, 61, 62, 63, 64 tập 1 sách KNTT – Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông hoặc xem lại bài Giải toán lớp 4 trang 52, 53, 54, 55 tập 1 sách KNTT – Bài 16: Luyện tập chung để củng cố kiến thức.

Xem thêm nhiều bài viết hay về Hỏi Đáp Toán Học

Leave a comment