Chia sẻ những tip thiết thực

Giải Toán lớp 1 trang 88 SGK: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 đầy đủ

0

Giải Toán lớp 1 trang 88 SGK : Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 1 SGK trang 88: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 chính xác được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Hướng dẫn giải bài tập trang 88 SGK Toán 1: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 =

10 – 1 = 10 – 2 = 10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =

6 + 4 = 7 + 3 = 8 + 2 = 9 + 1 = 10 + 0 =

10 – 6 = 10 – 7 = 10 – 8 = 10 – 9 = 10 – 0 =

Hướng dẫn giải:

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10

10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5

6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 8 + 2 = 10 9 + 1 = 10 10 + 0 = 10

10 – 6 = 4 10 – 7 = 3 10 – 8 = 2 10 – 9 = 1 10 – 0 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải:

Điền lần lượt: 3, 5, 2, 10

10 – 5 = 5

1 + 4 =

8 – 3 = 5

5 + 0 = 5

9 – 4 = 5

2 + 3 = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, > , =

10….3 + 4 8….2 + 7 7…..7 – 1

9….. 7 + 2 10….1 + 9 2 + 2 ….4 – 2

6 – 4….6 + 3 5 + 2….2 + 4 4 + 5 ….5 + 4

Hướng dẫn giải:

10 > 3 + 4 8 < 2 + 7 7 > 7 – 1

9 = 7 + 2 10 = 1 + 9 2 + 2 > 4 – 2

6 – 4 < 6 + 3 5 + 2 > 2 + 4 4 + 5 = 5 + 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Tổ 1: 6 bạn.

Tổ 2: 4 bạn.

Cả hai tổ:….bạn?

Hướng dẫn giải:

Cả hai tổ có: 6 + 4 = 10 (bạn)

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 1 trang 88 SGK: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment