Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Các số trong phạm vi 1000 trang 46, 47, 48 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Các số trong phạm vi 1000 trang 46, 47, 48 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Các số trong phạm vi 1000 trang 46, 47, 48 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Các số trong phạm vi 1000 – Cánh diều.

Bài 1 (trang 46 SGK Toán 2 Tập 2):

Viết các số:

Bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một nghìn.

Lời giải:

Bốn trăm: 400

Năm trăm: 500

Sáu trăm: 600

Bảy trăm: 700

Tám trăm: 800

Chín trăm: 900

Một nghìn: 1000

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 2 Tập 2):

Số?

 Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Em thấy rằng các số đều là các số tròn trăm. Số liền trước kém số liền sau 100 đơn vị hay số liền sau hơn số liền trước 100 đơn vị.

Các số đó là: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Em điền như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 2 Tập 2):

 Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre. Chị Mai cần lấy mấy hộp ống hút?

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Mỗi hộp ống hút có 100 ống hút. Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre nên cần mua 8 hộp ống hút.

Bài 4 (trang 47 SGK Toán 2 Tập 2):

 Chọn số tương ứng với cách đọc:

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Một trăm tám mươi: 180

Một trăm năm mươi: 150

Một trăm bảy mươi: 170

Một trăm bốn mươi: 140

Một trăm sáu mươi: 160

Hai trăm: 200

Em nối như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 5 (trang 47 SGK Toán 2 Tập 2):

Số?

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Các số cần điền là các số tròn chục có ba chữ số. Số liền trước kém số liền sau 10 đơn vị hay số liền sau hơn số liền trước 10 đơn vị. 

Các số đó là: 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180 , 190 , 200.

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 6 (trang 47 SGK Toán 2 Tập 2):

 Chọn chữ đặt trước đáp án đúng:

Số cúc áo có trong hình vẽ bên là:

A. 800                            

B. 170                            

C. 80

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải: 

Em quan sát hình vẽ thấy có 1 hộp cúc áo có 100 cúc.

Có 7 hộp cúc áo có 10 cúc nên 7 hộp cúc áo có: 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70 (cúc áo)

Có tất cả: 100 + 70 = 170 (cúc áo)

Em khoanh vào B.

Bài 7 (trang 48 SGK Toán 2 Tập 2):

Chọn cách đọc tương ứng với số:

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Một trăm linh bảy: 107

Một trăm linh ba: 103

Một trăm linh tám: 108

Một trăm linh năm: 105

Một trăm linh sáu: 106

Một trăm mười: 110

Em nối như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 8 (trang 48 SGK Toán 2 Tập 2):

 Số?

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Em quan sát thấy rằng số liền trước kém số liền sau 1 đơn vị hay số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị. 

Các số đó là: 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110

Em điền như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 9 (trang 48 SGK Toán 2 Tập 2):

Trò chơi “Lấy đủ số lượng”:

Giải Toán lớp 2 trang 46,47,48 Các số trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Để lấy đủ 130 khối lập phương, em thực hiện xếp mỗi hàng có 10 khối lập phương. 10 hàng có 100 khối lập phương và thêm 3 hàng nữa, em có 130 khối lập phương.

Để lấy đủ 104 khối lập phương, em thực hiện xếp mỗi hàng có 10 khối lập phương. 10 hàng có 100 khối lập phương và thêm 4 khối lập phương nữa, em có 104 khối lập phương.

Tương tự, em thực hiện lấy đủ các khối lập phương khác.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Các số trong phạm vi 1000 trang 46, 47, 48 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment