Chia sẻ những tip thiết thực

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều

0

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều. Hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Bảng nhân 2 trang 11 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Bảng nhân 2 – Cánh diều.

Bài 1 (trang 11 SGK Toán 2 Tập 2)

Tính nhẩm:

2 × 7               2 × 2               2 × 6              

2 × 3               2 × 10

2 × 5               2 × 9               2 × 4              

2 × 1               2 × 8

Phương pháp giải:

Nhân 2 với các số 1, 2, 3, 4 … rồi viết kết quả thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 × 7 = 14          2 × 2 = 4            

2 × 6 = 12         

2 × 3 = 6            2 × 10 = 20

2 × 5 = 10          2 × 9 = 18         

2 × 4 = 8          

2 × 1 = 2          2 × 8 = 16

Bài 2 (trang 11 SGK Toán 2 Tập 2)

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 kg × 4 = 8 kg

2 kg × 6                                 

2 cm × 8                    

2 l  × 7

2 kg × 10                               

2 dm × 9                    

2 l × 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm phép tính dựa vào bảng nhân 2 trong bài học rồi ghi kết quả và đơn vị tương ứng.

Lời giải chi tiết:

2 kg × 6 = 12 kg                   

2 cm × 8 = 16 cm                 

2 l  × 7 = 14 l

2 kg × 10 = 20 kg                

2 dm × 9 = 18 kg                 

2 l × 5 = 10 kg

Bài 3 (trang 11 SGK Toán 2 tập 2)

a) Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Giải SGK Toán 2 - Cánh diều

b) Kể một tình huống có sử dụng phép nhân 2 × 4 trong thực tế.

Phương pháp giải:

– Tìm số bông hoa trong mỗi chậu và số chậu hoa sau đó viết phép nhân thích hợp vào ô trống.

– Tìm số vợt bóng bàn mỗi bạn có và số bạn trong hình rồi viết phép nhân thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi chậu hoa có 2 bông hoa, có 5 chậu hoa nên ta có phép nhân 2 x 5 = 10

Mỗi bạn có 2 chiếc vợt bóng bàn, có tất cả 3 bạn nên ta có phép nhân 2 x 3 = 6

b) Tình huống: Mỗi chiếc xe đạp có 2 bánh, vậy 4 chiếc xe đạp có 2 × 4 = 8 bánh xe.

Bài 4 (trang 11 SGK Toán 2 tập 2)

Trò chơi “ Kết bạn”

Giải SGK Toán 2 - Cành diều

Phương pháp giải:

Tính nhẩm phép nhân 2 × 4 để tìm ra số chân trong một nhóm.

Lời giải chi tiết:

Mỗi người có 2 chân, 4 người sẽ có 2 × 4 = 8 chân.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a comment