Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2024 lần 3 môn Toán trường chuyên Thái Bình

Trang 1/6 Mã đề thi 132
S GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI TH TT NGHIP THPT LN III- MÔN TOÁN
NĂM HC 2023 – 2024
Thi gian làm bài:90 phút;
(50 câu trc nghim)
H và tên hc sinh:……………………….……………….…………………. S báo danh: ………………………..
Câu 1. Trong không gian vi h trc ta độ Oxyz, cho
2 3 .a i j k
Tọa độ của vectơ
a
A.
2;1; 3 .
B.
3;2;1 .
C.
2; 3;1 .
D.
Câu 2. Tập xác định của hàm số
2024
2
1yx

A.
1; 
. B.
0;
. C.
\1
. D.
;1
.
Câu 3. Cho hàm s
y f x
bng biến thiên như sau:
Hàm s đā cho đồng biến trên khoảng nàoới đây?
A.
;1
. B.
0;3
. C.
3; 
. D.
4; 1
.
Câu 4.
3
dxx
bng
A.
2
3xC
. B.
4
4xC
. C.
4
1
4
xC
. D.
4
xC
.
Câu 5. Th tích ca khi chóp có din tích đáy bng
3
2
và chiu cao bng
23
3
A.
6
6
. B.
2
3
. C.
1
. D.
1
3
.
Câu 6. Hàm s nào sau đây nghịch biến trên
¡
?
A.
1
1
x
y
x
. B.
3
2y x x
. C.
2
2y x x
. D.
42
2y x x
.
Câu 7. Đạo hàm ca hàm s
2x
ye
A.
2
2
x
e
y
. B.
2
2
x
ye
. C.
21
2
x
y xe
. D.
2x
ye
.
Câu 8. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;1; 2A
2;2;1B
. Vectơ
AB
có tọa độ
A.
1; 1; 3
B.
3;1;1
C.
1;1;3
D.
3;3; 1
Câu 9. Khai trin
199
21x
có bao nhiêu s hng?
A.
198
. B.
201
. C.
199
. D.
200
.
MÃ ĐỀ 132

Trang 2/6 Mã đề thi 132
Câu 10. Cho cp s cng
n
u
vi
1
3u
2
9u
. Công sai ca cp s cng đã cho bằng
A.
6
. B.
3
. C.
12
. D.
6
.
Câu 11. Trong không gian vi h trc tọa đ
Oxyz
, tìm ta độ tâm
I
và bán kính
R
ca mt cu
2 2 2
1 2 4 20x y z
.
A.
1;2; 4 , 2 5IR
B.
1; 2;4 , 20IR
C.
1; 2;4 , 2 5IR
D.
1;2; 4 , 5 2IR
Câu 12. Giá tr nh nht ca hàm s
2
2
yx
x

trên đon
2;3
bng
A.
5
. B.
15
2
. C.
29
3
. D.
3
.
Câu 13. Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của đim
3;1; 1M
trên trc
Oy
tọa độ
A.
3;0; 1
. B.
0;1;0
. C.
3;0;0
. D.
0;0; 1
.
Câu 14. m s nào sau đây đúng mt đim cc tr?
A.
3
31y x x
. B.
42
2 4 5y x x
. C.
42
2y x x
. D.
1
2
y
x
.
Câu 15. Cho khi nón có bán kính đáy
3r
và chiu cao
4h
. Tính th tích ca khối nón đã đó?
A.
16 3
B.
16 3
3
C.
12
D.
4
Câu 16. Cho hàm s
42
0y ax bx c a
đồ th như hình vẽ dưới đây
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
0, 0, 0abc
. B.
0, 0, 0abc
. C.
0, 0, 0a b c
. D.
0, 0, 0a b c
.
Câu 17. Đồ th ca hàm s o dưới đây có đồ th như đường cong trong hình bên?
A.
3
31y x x
. B.
3
31y x x
. C.
3
31y x x
. D.
3
2y x x
.
Câu 18. Tim cn ngang của đồ th hàm s
2
1
y
x
là đường thng
A.
2y
. B.
1x
. C.
1y
. D.
0y
.
O
x
y
1
1
2
3
1
1

Trang 3/6 Mã đề thi 132
Câu 19. Trong không gian vi h ta độ
,Oxyz
cho mt phng
: 2 2 2 0 P x y z
đim
1; 2; 1I 
. Viết phương trình mặt cu
S
tâm
I
ct mt phng
P
theo giao
tuyến là đường tròn có bán kính bng
5.
A.
 
2 2 2
: 1 2 1 25. S x y z
B.
 
2 2 2
: 1 2 1 16. S x y z
C.
 
2 2 2
: 1 2 1 40.S x y z
D.
 
2 2 2
: 1 2 1 34. S x y z
Câu 20. Cho
3
log 5 a
,
3
log 10 b
3
log 50 ma nb
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
1mn
. B.
2mn
. C.
.2mn
. D.
.m n mn
.
Câu 21. Cho khi hp ch nht
. ABCD A B C D
, biết
; 2 ; 21AB a BC a AC a
. nh th ch ca
khi hộp đó?
A.
3
4a
. B.
3
8a
. C.
3
16a
. D.
3
8
3
a
.
Câu 22. Phương trình
22
log 2 3 log 6xx
có nghim là
A.
3x
. B.
3
2
x
. C.
3x 
. D.
6x
.
Câu 23. Biết
2x
F x e x
là mt nguyên hàm ca hàm s
fx
trên . Khi đó
2df x x
bng
A.
22
4
x
e x C
. B.
2
22
x
e x C
. C.
22
1
2
x
e x C
. D.
22
1
2
2
x
e x C
.
Câu 24. Tp nghim ca bất phương trình
1
3
1
2
4
x
x



A.
1
;
3




. B.
;3
. C.
3; 
. D.
1
;
3




.
Câu 25. m s nào sau đây đồ th dạng như hình v bên dưới ?
A.
lnyx
. B.
2
x
y
. C.
1
x
y
e



. D.
1
2
logyx
.
Câu 26. Nếu
2
1
3f x dx
2
0
5f x dx 
thì
1
0
f x dx
bng
A.
2
. B.
8
. C. 2. D.
8
.
Câu 27. Cho hàm s
Fx
tha mãn
3 5cosF x x

05F
. Mnh đề nào dưới đây đúng?
A.
3 5sin 2F x x x
. B.
3 5sin 5F x x x
.
C.
3 5sin 5F x x x
. D.
3 5sin 5F x x x
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 lần 3 môn Toán trường chuyên Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2024 lần 3 môn Toán trường chuyên Thái Bình được Tip.edu.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé.

Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều đề thi hơn nữa tại mục Thi THPT Quốc gia.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

5/5 - (106 bình chọn)