Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Toán bám sát đề minh họa – Đề 1

ĐỀ PHÁT TRIN T ĐỀ MINH HA
ĐỀ THI THAM KHO
S 1
K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
H, tên thí sinh:………………………………………
S báo danh:…………………………………………
Câu 1: Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau
Giá tr cực đại ca hàm s đã cho bằng
A. 0 . B. 5 . C. 4 . D. 2 .
Câu 2: Cho
24
12
d 1; d 3f x x f x x
. Tích phân
4
1
df x x
bng
A. 2 . B. -3 . C. 4 . D. 4 .
Câu 3: Vi
a
là s thực dương bất kì, mnh đề o dưới đây đúng?
A.
log 3 3logaa
B.
C.
3
log 3logaa
D.
1
log 3 log
3
aa
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, vec tơ nào dưới đây giá song song hoc trùng vi trc
Oz
?
A.
1
0;0; 1u 
. B.
2
1;0;0u
. C.
3
0;1;0u
. D.
4
1; 1;0u 
.
Câu 5: Cho hàm s
y f x
có đồ th như hình vẽ n. Đường tim cn ngang có phương trình
A.
1y 
. B.
1y
. C.
2y 
. D.
2y
.
Câu 6: Đưng cong trong hình v n là đồ th ca hàm s nào dưới đây?
A.
42
22y x x
. B.
42
22y x x
. C.
32
32y x x
. D.
32
32y x x
.

Câu 7: Tp nghim ca bất phương trình
26
22
xx
A.
0;6
. B.
;6
. C.
0;64
. D.
6;
.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, mt phng
: 2 1 0x y z
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
1;0;0M
B.
0; 2;0N
. C.
1; 2;1P
. D.
1;2; 1Q
Câu 9: Trong mt phng tọa độ, cho đim
M
là điểm biu din s phc
z
như hình vẽ sau:
Phn thc ca s phc
z
bng
A. 3 . B. -2 . C. 2 . D. 3 .
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, mt cu
2 2 2
: ( 2) 9S x y z
có din tích bng
A.
36
. B.
9
. C.
12
. D.
18
.
Câu 11: Cho
a
b
là hai s thực dương thỏa mãn
2
9ab
. Giá tr ca biu thc
33
log 2logab
bng
A. 6 . B. 3 . C. 2 . D. 1 .
Câu 12: Cho hàm s
32
y f x ax bx cx d
có đồ th như hình vẽ dưới đây.
Hàm s
y f x
đồng biến trên khong nào?
A.
2;
. B.
;1
. C.
1;1
. D.
0;1
.
Câu 13: Cho hình nón có din tích xung quanh bng
2
3 a
và bán kính đáy bng
a
. Đ dài đường sinh ca
hình nón là
A.
22a
. B.
3a
. C.
2a
. D.
1,5a
.
Câu 14: Các s thc
,ab
tùy ý tha mãn
3 10
b
a
. Giá tr ca
ab
bng
A.
3
log 10
. B.
10
log 3
. C.
3
10
. D.
10
3
.
Câu 15: Hàm s nào trong các hàm s sau đây nghch biến trên ?
A.
5
logyx
B.
5
x
y
. C.
(0,5)
x
y
. D.
0,5
logyx
.
Câu 16: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;0;3 , 3;2; 1AB
. Tọa độ trung điểm ca
AB
là:
A.
4;2;2
. B.
2;2; 4
. C.
1;1; 2
. D.
2;1;1
.

Câu 17: Cho hàm s
fx
có đạo hàm
24
2 1 ( 2) (3 1) ,f x x x x x
. S đim cc tr của đ th
hàm s
fx
A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 1 .
Câu 18: H nguyên hàm ca hàm s
2
1
cos
sin
f x x
x

A.
sin cotx x C
. B.
sin cotx x C
. C.
sin cotx x C
. D.
sin cotx x C
.
Câu 19: Nếu
3
1
d2f x x
t
3
1
2df x x x



bng
A. 20 . B. 10 . C. 18 . D. 12 .
Câu 20: Khi chóp t giác
.S ABCD
có đáy là hình vuông cạnh bng
6,a SCD
đều và nm trong mt
phng vuông góc với đáy có thể tích bng
A.
3
36 2a
. B.
3
108 3a
. C.
3
36 3a
. D.
3
36a
.
Câu 21: Các s thc
,
xy
tho mãn
1 2 2 1x yi y x i
là:
A.
1; 0xy
. B.
1; 0xy
. C.
1; 2xy
. D.
2; 1xy
.
Câu 22: Cho hình nón có din tích xung quanh bng
2
6 a
và bán kính đáy
2ra
. Đ dài đường sinh ca
hình nón bng
A.
13a
. B.
6a
C.
3a
. D.
4a
.
Câu 23: Có bao nhiêu cách chn mt hc sinh nam mt hc sinh n t mt nhóm gm 7 hc sinh nam
8 hc sinh n
A. 15 . B. 7 . C. 8 . D. 56 .
Câu 24: Biết
Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
2x
f x e
00F
. Giá tr ca
ln3F
bng
A. 2 B. 6 . C. 8 . D. 4 .
Câu 25: Hàm s
fx
có bng biến thiên như sau:
Phương trình
0f x m
có bn nghim thc phân bit khi và ch khi
A.
1m
. B.
1m
. C.
1m 
. D.
1m 
.
Câu 26: Cho hình tr có din tích xung quanh bng
50
và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường
tròn đáy. Bán kính
r
ca hình tr đã cho bằng
A.
52
2
. B. 5. C.
52
2
. D.
5
.
Câu 27: Cp s cng
n
u
hu hn có s hạng đầu
1
5u 
, công sai
5d
và s hng cui
100
. Cp s
cộng đã cho có bao nhiêu số hng
A. 20 . B. 22 . C. 23 . D. 21 .
Câu 28: Gi
11
,zz
là hai nghim phc của phương trình
2
6 13 0zz
vi
1
z
có phn o âm. Giá tr ca
12
3zz
bng
A.
12 4i
. B.
4 12i
. C.
4 12i
. D.
12 4i
.
Câu 29: Cho s phc
z
tha mãn
23z i z i
. Mô đun của
z
bng:
A.
5
. B.
5
. C.
3
. D.
3
.

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Toán – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Toán bám sát đề minh họa – Đề 1 được Tip.edu.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới nhé.

Đề được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề  có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại mục Thi THPT Quốc gia.

  • Đề và đáp án đề minh họa 2024 môn Toán

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

5/5 - (145 bình chọn)