Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm 2015 – 2016

0

Đề kiểm tra KSCL đầu năm học môn Vật lý lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm 2015 – 2016 có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Lý (Vật lí) hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11 mới lên lớp 12, giúp các bạn luyện tập và hệ thống lại kiến thức hiệu quả.

153 câu hỏi dao động điều hòa

Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Vật lý năm 2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 – 2016

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

TỔ VẬT LÝ

—————-

(Đề thi có 50 câu TNKQ / 05 trang)

ĐỀ THI KSCL ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: VẬT LÝ LỚP 12

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề: 132

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(20t – α/3)(cm), t tính bằng giây. Tốc độ cực đại của chất điểm là

A. 10 cm/s.             B. 80 cm/s.          C. 24 cm/s.            D. 160 cm/s.

Câu 2: Chọn phương án đúng. Sóng dọc là sóng

A. có các phần tử môi trường dao động theo phương thẳng đứng.
B. có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.
C. có các phần tử môi trường truyền dọc theo một sợi dây dài.
D. có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.

Câu 3: Cánh con muỗi dao động với chu kì 80 ms phát ra âm thuộc vùng

A. âm thanh.           B. siêu âm.           C. tạp âm.            D. hạ âm.

Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt. Gốc thời gian đã được chọn lúc

A. vật ở vị trí cân bằng.                     B. vật ở vị trí biên dương.
C. vật ở vị trí biên âm.                      D. vật ở vị trí li độ bằng nửa biên độ.

Câu 5: Khi chỉ tăng tần số dao động trên một sợi dây lên hai lần thì

A. vận tốc sóng trên dây tăng 2 lần.             B. bước sóng trên dây giảm 2 lần.
C. vận tốc sóng trên dây giảm 2 lần.           D. bước sóng trên dây tăng 2 lần.

Câu 6: Trên một sợi dây có sóng dừng. Khi tần số dao động của dây là 24 Hz thì trên dây có 4 nút sóng kể cả hai đầu dây. Để trên dây có 6 bụng sóng thì tần số dao động trên dây là bao nhiêu?

A. 48 Hz.              B. 36 Hz.             C. 40 Hz.             D. 30 Hz.

Câu 7: Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là u = 4cos(100πt – πx/10), trong đó u, x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

A. 1 m/s.              B. 10 m/s.            C. 1 cm/s.             D. 10 cm/s.

Câu 8: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện có điện dung C, đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = Uocosωt thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I 2cos(ωt + φi), trong đó I và φi được xác định bởi các hệ thức

Đề thi KSCL môn Lý lớp 12 có đáp án

Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x = 8cos10πt cm. Thời điểm vật đi qua vị trí x = 4 cm lần thứ 2 theo chiều âm kể từ thời điểm ban đầu là

A. 7/30s.              B. 1/10s.             C. 2/10s.              D. 4/10s.

Câu 10: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(10t + π/3) cm và x2 = 4cos(10t – π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là

A. 5 cm.              B. 1 cm.             C. 25 cm.              D. 7 cm.

Câu 11: Tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là là 60 dB và 40 dB. Cường độ âm tại hai điểm đó chênh nhau:

A. 20 lần.             B. 2 lần.              C. 1,5 lần.             D. 100 lần.

Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Nếu độ tự cảm của cuộn dây không đổi thì cảm kháng của cuộn dây

A. tăng khi tần số của dòng điện giảm.         B. giảm khi tần số của dòng điện tăng.
C. tăng khi tần số của dòng điện tăng.          D. không phụ thuộc tần số của dòng điện.

(Còn tiếp)

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Vật lý lớp 12

Câu 1: Đáp án: D

Ta có: Vmax = ωA = 2.80 = 160cm

Vậy vận tốc cực đại là 160 cm/s.

Câu 2: Đáp án: D

Sóng dài là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng

Câu 3: Đáp án: D

Ta có: T = 80.10-3 s → f = 1/T = 12,5hz → Âm thanh của cánh muỗi là hạ âm

Câu 4: Đáp án: B

Tại thời điểm t = 0 → x = A. Vật ở biên dương

Câu 5: Đáp án: B

Ta có: λ = V/f. Vậy khi tăng tần số lên hai lần thì bước sóng giảm hai lần

(Còn tiếp)

Leave a comment