Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Thanh Thủy, Quảng Bình năm học 2015 – 2016

0

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Trong bài viết này, Tip.edu.vnxin giới thiệu Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Thanh Thủy, Quảng Bình năm học 2015 – 2016 với nhiều dạng bài tập hay và đáp án cụ thể. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Tam Hưng, Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 Chương trình tiếng Anh 10 năm năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát, Đồng Nai năm học 2015 – 2016

I. Listen and match: (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

II. Listen and color. (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

III. Listen and number: (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

IV. Listen and tick: x (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

V. Listen and complete: (1pt)

five rulers that orange gym

1. I’m …five… years old.

2. Is ………your friend?

3. These are my ………

4. My favorite color is………

5. The school ………..is large.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Question 7. Look and read. Write Yes or No as example: This is Peter. Yes (1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

1. Peter is a boy.

2. He’s nine years old.

3. He’s at home.

4. He’s in the Computer room.

__________

__________

__________

__________

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)

My new school

Hello. My name’s Hoa. I’m a pupil. This is my new (0) school. It’s big. I’m in (1) ________ 3A. It’s big. We draw in the (2) ______________ and study Computer in the 3)__________________. At break we play in the (4) ______________________. I’m happy in my new school.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

PART III SPEAKING (1pt) (5′)

Question 10.

1. Listen and repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment