Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 – 2018

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm học 2017 – 2018 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án và bảng ma trận chi tiết theo từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì I đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Họ và tên học sinh:…………………….

Lớp: …..

Trường: TH Nguyễn Viết Xuân

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2017 – 2018

Môn: Toán

Ngày….. tháng …. năm 2017

PHẦN I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (M1) Kết quả của phép nhân 62 x 11 là ?

A. 622 B. 662 C. 682 D. 124

Câu 2: (M1) Kết quả của phép tính 320 : 40 là:

A. 6 B. 8 C. 7 D. 9

Câu 3: (M2) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 5 tạ 12kg = … kg là:

A. 512 B. 5120 C. 5102 D. 5012

Câu 4: (M3) Cho x + 462 = 850. Giá trị của x là:

A. 488
B. 388
C. 588
D. 688

Câu 5: (M2) 2m 5cm = ….. cm.

A. 250
B. 205
C. 25
D. 2500

Câu 6: (M3) Với a = 5, b = 105 thì biểu thức 256 + b – 3 x a có giá trị là:

A. 364 B. 1790 C. 562 D. 346

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: (M1) Đặt tính rồi tính:

a) 51046 + 2529 b) 143726 – 86153 c) 237 x 25 d) 2520 : 12

Bài 2: (M2) Trong hình bên có:

Đề thi học kì 1 lớp 4

a) Cạnh …….song song với cạnh . …….

b) Góc nhọn là góc ……

c) Góc tù là góc ……..

Bài 3: (M3) Năm học 2017 – 2018 , Lớp 4A1 có 32 học sinh, lớp 4A3 có ít hơn lớp 4A1 là 4 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: (M4) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

25 x 150 x 8

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 4 học kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Khoanh vào C. 682 (0,5 điểm)

Câu 2: Khoanh vào B. 8. (0,5 điểm)

Câu 3: Khoanh vào A. 512 (1 điểm)

Câu 4: Khoanh vào B. 388 (1 điểm)

Câu 5: Khoanh vào B. 205 (1 điểm)

Câu 6: Khoanh vào D. 346 (1 điểm)

PHẦN II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1 (2 đ): (Đặt tính và tính đúng mỗi câu: (0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 4

Bài 2 (1 đ):

Trong hình bên có:

a) Cạnh AD song song với cạnh BC

b) Góc nhọn là góc B (hoặc ABC)

Góc tù là góc A (hoặc DAB)

Bài 3 (1đ):

Bài giải

Lớp 4A3 có số học sinh là: (0,25 điểm)

32 – 4 = 28 (học sinh) (0,25 điểm)

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là: (0,25 điểm)

(32 + 28) : 2 = 30 (học sinh) (0,25 điểm)

Đáp số: 30 học sinh

Bài 4 (1 đ):

Bài giải

25 x 150 x 8 = 25 x 150 x 2 x 4 (0,25đ)

= (25 x 4) x (150 x 2) (0,25đ)

= 100 x 300 (0,25đ)

= 30000 (0,25đ)

(Bài toán có văn: HS có thể tính gộp các phép tính hoặc làm cách khác)

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment