Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Vạn Thái, Hà Nội năm 2016 – 2017

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Vạn Thái, Hà Nội năm học 2016 – 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 bao gồm cả đáp án. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận với các dạng bài tập chuẩn kiến thức học kì 1 lớp 2 môn Toán giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 trường tiểu học Vạn Thái, Hà Nội năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2016 – 2017

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Trường tiểu học Vạn Thái

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

MÔN: Toán – Lớp 2

Năm học: 2016 – 2017

A- Phần I: (5 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Đúng ghi Đ sai ghi S:

a) 9 + 9 = 17 b) 16 – 8 = 8

Câu 2: (1 điểm):

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

*2dm bằng là:

A . 20cm B. 10cm C. 2cm D. 30cm

Câu 3: (1 điểm)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7 giờ tối là …. giờ.

Câu 4: (1 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

* Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: (1 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

* 36 + 39 – 28 = ?

A. 75 B. 65 C. 11 D. 47

B – Phần II: 5 điểm

Câu 1: (1 điểm)

Đặt tính rồi tính:

28 + 26 100 – 59

Câu 2: (1 điểm)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 75 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 kg gạo. Hỏi buổi chiều của hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

Câu 3: (1 điểm)

Tìm y: 72 – y = 11 – 5

Câu 4: (1 điểm)

Năm nay tuổi ông cụ là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, cụ ông nhiều hơn cụ bà 9 tuổi. Hỏi cụ bà năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 5: (1 điểm)

Hình vẽ bên có:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

Mấy hình tam giác?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN TOÁN LỚP 2

A- Phần I: (5 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính điền đúng cho 0,5 điểm)

Đúng ghi Đ sai ghi S:

a) S b) Đ

Câu 2: (1 điểm):

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

*2dm bằng là: (A). 20cm

Câu 3: (1 điểm)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7 giờ tối là 19 giờ.

Câu 4: (1 điểm):

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

* Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? (C). 3

Câu 5: (1 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

* 36 + 39 – 28 = ?

Chọn (D). 47

B – Phần II : 5 điểm

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính điền đúng cho 0,5 điểm)

Đặt tính rồi tính:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2
Câu 2: (1 điểm)

Bài giải

Buổi chiều của hàng đó bán được số kg gạo là:

75 + 18 = 93( kg)

Đáp số: 93 kg gạo

Câu 3: (1 điểm) Tìm y:

72 – y = 11 – 5

72 – y = 6

y = 72 – 6

y = 66

Câu 4: (1 điểm)

Bài giải

Số tròn chục lớn nhất có một chữ số là 90. Vậy năm nay ông cụ 90 tuổi.

Năm nay cụ bà có số tuổi là:

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi

Bài 5: (1 điểm)

Hình vẽ bên có:

09 hình tam giác.

Leave a comment