Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 7

0

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới bộ GD – ĐT cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 mới nhất do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi Tiếng Anh 5 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Nội dung Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa
2. A. lane B. house C. road D. street
3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed
4. A. always B. usually C. early D. often
5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing
6. A. morning B. afternoon C. running D. evening
7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have nice food
8. A. watch B. came C. go D. have
9. A. did B. went C. played D. had
10. A. surfed B. played C. prepared D. got
11. A. morning B. day C. evening D. afternoon
12. A. New York B. Sydney C. Thailand D. Tokyo
13. A. modern B. peaceful C. building D. crowded
14. A. python B. snack C. peacock D. panda
15. A. gentle B. hard-working C. cruel D. character
16. A. geography B. chemistry C. physics D. essay
17. A. reading B. pronunciation C. listening D. writing
18. A. move B. swing C. roar D. funny
19. A. quietly B. quickly C. funny D. loudly
20. A. Cinderella B. Doreamon C. Aladdin D. fairy tales
21. A. train B. underground C. scooter D. countryside
22. A. sunbathe B. explore C. trip D. build

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How do you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

………………………………………………………………………………..

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

…………………………………………………………………………..

3. comic/ I / read/ books/ English/

……………………………………………………………………………………….

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

…………………………………………………………………………

IV. Read and answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong do at the party?

________________________________

5. What did Linda do at the party?

__________________________________

6. What time did the party end?

___________________________________

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1

I. Choose the odd one out.

1 – B 2 – B 3 – B 4 – C 5 – B
6 – C 7 – B 8 – B 9 – C 10 – D
11 – B 12 – C 13 – C 14 – B 15 – D
16 – D 17 – B 18 – D 19 – C 20 – D
21 – D 22 – C

II. Match the sentences

1 – e; 2 – a; 3 – b; 4 – d; 5 – c;

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read and answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday party was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Trên đây là Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 7. Ngoài ra, Tip.edu.vn luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… Mời thầy cô, quý phụ huynh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment