Chia sẻ những tip thiết thực

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2019 – 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 – 2020 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh 3 mới Unit 1 – 10 giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Task 3. Read and complete. There is one example.

boxes

it’s

white

what colour

this

yellow

Quan: Look! These are our (0) boxes.

Nga: (1) ________ are they, Tony?

Tony: They are (2) ________, green, black, brown and white.

Nga: Is (3) ________ your box, Quan?

Quan: Yes, it is. (4) ________ black.

Nga: Is your box green, Tony?

Tony: No, it isn’t. Look! It’s (5) ________.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick. There is one example.

1. B;2. B; 3. B; 4. B; 5. A;

Task 2. Listen and tick or cross . There are two examples.

1. V; 2. X; 3. V; 4. V; 5. X

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

1. E; 2. F; 3. B; 4. C; 5. D;

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

1. school; 2. new; 3. classroom; 4. small; 5. playground;

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. X; 4. X; 5. V;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. What colour; 2. yellow; 3. this; 4. It’s; 5. white;

Download đề thi, đáp án & file nghe mp3 tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới cập nhật trên Tip.edu.vn.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post