Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc – THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 3)

0
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA – TỈNH ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút
Đề số 3

I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)

Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn một trong các mục a, b, c hoặc d.

1. Có mấy loại dấu hoá thông dụng?
a) Dấu thăng c) Dấu bình
b) Dấu giáng d) Cả 3 loại dấu trên

2. Trong các quãng sau (tính theo quãng đi lên), quãng nào là quãng 5?
a) Đô- Son c) Mi- Son
b) Rê- La d) Đáp án a, b là đúng

3. Nhạc sĩ Huy Du là tác giả của bài hát:
a) Nhạc rừng c) Trường làng tôi
b) Hành quân xa d) Đường chúng ta đi

4. Vị trí của dấu hoá bất thường đặt ở đâu?
a) Đặt sau khoá Son c) Đặt sau nốt nhạc
b) Đặt trước nốt nhạc d) Cả a, b, c

5. Bài TĐN số 9- Trường làng tôi viết ở nhịp gì?
a) Nhịp 2 4 c) Nhịp 4 4
b) Nhịp 3 4 d) Nhịp 6 8

6. Trong những bài hát sau, bài nào là dân ca Tây Nguyên?
a) Đi cắt lúa c) Ca-chiu-sa
b) Khúc ca bốn mùa d) Tiếng ve gọi hè

II. Tự luận (4 điểm)

Thực hiện câu hỏi và bài tập.

1. Viết công thức cấu tạo gam trưởng. Cho chủ âm Đô, hãy thành lập gam Đô trưởng.

Leave a comment