Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 8 trường THCS Nhân Mỹ năm 2014 – 2015

0

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 8

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2014 – 2015 trường THCS Nhân Mỹ là đề thi học kì I lớp 8 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống kiến thức, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 môn Toán sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Vật Lý lớp 8 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 – 2016

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: TOÁN LỚP: 8

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1 (2,5 điểm):

a. Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ:

b. Tính: (x-1/3)2; (2x + 1)2; (x – 2y)(x + 2y)

Câu 2 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a. x2 – 6x – y2 + 9

b. x2y – y + xy2 – x

c. (7x – 4)2 – (2x + 3)2

d. x2 – x – 12

Câu 3 (1,5 điểm): Tìm x biết:

a. x3 – 4x = 0

b. (3x – 1)(2x + 7) – (x + 1)(6x – 5) = 16

Câu 4 (3 điểm): Cho hình bình hành ABCD. Gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của CD

a. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành

b. DM cắt AC tại E, BN cắt AC tại F. Chứng minh AE = EF = FC

Câu 5 (1 điểm): Cho a ∈ Z. Chứng minh rằng:

M = (a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 4) + 1 là bình phương của một số nguyên.

Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 8

Câu 1:

a. Viết đúng mỗi hằng đẳng thức được (0,25 đ)

b. Tính đúng mỗi ý được (0,25đ)

Câu 2:

Phân tích đúng mỗi đa thức được (0.5 đ)

Câu 3:
a. x3 – 4x = 0

x(x – 2)(x + 2) = 0

x = 0 hoặc x – 2 = 0 hoặc x +2 = 0

⇒ x = 0; x = 2; x = -2

b. (3x – 1)(2x + 7) – (x + 1)(6x – 5) = 16 (0,25đ)

6x2 +21x – 2x – 7 – (6x2 – 5x + 6x – 5) = 16 (0,25đ)

18x – 2 = 16
x= 1 (0,25đ)

Câu 4:

Đáp án môn Toán lớp 8

vẽ đúng hình và ghi đúng GT, KL (0.5đ)

  • Chỉ ra được AM//CN (0,25đ)
  • Chứng minh được AM = CN (0,5đ)
  • Kết luận tg AMCN là hình bình hành (0,25đ)

b.

  • Chứng minh được MBND là hbh (0,5đ)
  • Chứng minh được E là trung điểm của AF (0,25đ)
  • Chứng minh được F là trung điểm của FC (0,25đ)
  • Suy ra được AE = EF = FC (0,5đ)

Câu 5:

M = (a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 4) + 1
= [(a + 1)(a + 4)][(a + 2)(a + 3)] + 1 (0,25đ)

= (a2 + 5a + 4)(a2 + 5a + 6) + 1

Đặt: a2 + 5a + 4 = x (0,25đ)

⇒M = x (x + 2) +1 = (x + 1)2

= (a2 + 5a + 4 +1)2

= (a2 + 5a + 5)2 (0,25đ)

Vì a ∈ Z ⇒ a2 + 5a + 5 ∈Z ⇒ Kết luận (0,25đ)

Leave a comment