Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 – Chương 7 – Đề 2

0

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6 – Chương 7

Đề kiểm tra 45 Phút – Đề số 2 – Phần Quả và hạt – Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 6

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Quả và hạt có những cách phát tán nào? Chúng có những đặc điểm gì thích nghi với những cách phát tán đó?

Câu 2 (2 điểm). Những điều kiện nào là cần thiết cho sự nảy mầm của hạt?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 3 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Quả khô có đặc điểm gì?

A. Khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng.

B. Khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.

C. Khi chín vỏ quả có khả năng tự tách cho hạt rơi ra ngoài.

D. Khi chín có phần thịt quả rất dày và mọng nước.

2. Quả thịt có đặc điểm gì?

A. Khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng.

B. Khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.

C. Khi chín khô vỏ quả có khả năng tự tách cho hạt rơi ra ngoài.

D. Khi chín có phần thịt quả rất dày và mọng nước.

3. Quả khô nẻ có đặc điểm gì?

A. Khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng.

B. Khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.

C. Khi chín vỏ quả có khả năng tự tách cho hạt rơi ra ngoài.

D. Khi chín có phần thịt quả rất dày và mọng nước.

4. Quả mọng có đặc điểm gì?

A. Khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng.

B. Khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.

C. Khi chín vỏ quả có khả năng tự tách cho hạt rơi ra ngoài.

D. Khi chín có phần thịt quả rất dày và mọng nước.

Câu 4 (3 điểm). Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Hạt muốn nảy mầm được, ngoài chất lượng hạt tốt, còn cần những điều kiện bên ngoài như: độ ẩm, …(1)…nhiệt độ. Hạt hút nước, trương lên sẽ tạo điểu kiện cho hạt chuyển hoá và …(2)… được. Khi hạt nảy mầm vẫn hô hấp, nếu thiếu …(3)… hạt sẽ chết, không nảy mầm được. Mỗi loại hạt cần một …(4)… thích hợp giúp hạt hút được nước cần cho việc chuyển hoá các chất và …(5)… phát triển tốt. Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao hạt cũng không nảy mầm được.

Đáp án Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 6 Chương 7

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm).

Quả và hạt có nhiều hình thức phát tán: tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ động vật. Quả và hạt cũng có nhiều đặc điểm thích nghi với mỗi hình thức phát tán:

– Tự phát tán: Quả khô, khi chín, các mảnh vỏ vặn xoắn hoặc bật ra làm hạt bắn đi. Ví dụ: quả đậu, quả rau sam…

– Phát tán nhờ gió: Quả, hạt có cánh hoặc có lông, nhỏ, nhẹ. Ví dụ: quả chò, quả cúc…

– Phát tán nhờ động vật: Quả có gai móc, có lông cứng. Thịt quả nạc, thơm ngọt, làm thức ăn cho động vật. Ví dụ: quả ké đầu ngựa, quả cỏ may, quả cây xấu hổ, quả vả, quả sim…

Câu 2 (2 điểm).

Hạt muốn nảy mầm được, ngoài chất lượng hạt tốt, còn cần những điểu kiện bên ngoài như:

– Đủ độ ẩm: Hạt hút nước, trương lên sẽ tạo điều kiện cho hạt chuyển hoá và nảy mầm được.

– Thoáng khí: Khi hạt nảy mầm vẫn hô hấp, nếu thiếu không khí hạt sẽ chết, không nảy mầm được.

– Nhiệt độ thích hợp: Mỗi loại hạt cần một nhiệt độ thích hợp, giúp hạt hút được nước cần cho việc chuyển hoá các chất và cây mầm phát triển tốt. Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao hạt cũng không nảy mầm được.

II. Phần trắc nghiêm (5 điểm)

Câu 3 (2 điểm).

Câu 4 (3 điểm).

1. độ thoáng khí

2. nảy mầm

3. không khí

4. nhiệt độ

5. cây mầm

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 – Chương 7 – Đề 2 phần Quả và hạt bao gồm 4 câu hỏi (1 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận) có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 7 – Phần Quả và hạt để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post
Leave a comment