Chia sẻ những tip thiết thực

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 38: Axetilen

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 38: Axetilen

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 38: Axetilen. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Axetilen phản ứng với brom theo tỉ lệ: 1<frac{n_{BR_2}}{n_{C_2H_2}}<2theo phương trình nào sau đây:

A. C2H2 + 2Br2 → Br2CH-CHBr2

B. (1) hoặc (2)

C. C2H2 + Br2 → BrCH = CHBr

D. Cả (1) và (2)

2. Cho 10 lít hỗn hợp CH4 và C2H2 tác dụng với 10 lít H2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít hỗn hợp khí (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Thể tích mỗi khí trước phản ứng lần lượt là:

A. 3 lít và 7 lít

B. 2,5 lít và 7,5 lít

C. 2 lít và 8 lít

D. 4 lít và 6 lít

3. Muốn loại SO2 khỏi hỗn hợp SO2 và C2H2 ta dùng:

A. nước

B. dung dịch NaOH

C. dung dịch Brom

D. Tất cả đều đúng.

4. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) một ankin thu được 7,2 g H2O. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 33,6g. Ankin đó là:

A. C5H8

B. C2H2

C. C3H4

D. C4H6

5. Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon mạch hở liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 44 g CO2 và 12,6 g H2O. Hai hiđrocacbon đó là:

A. C2H4, C3H6

B. C3H4, C4H6

C. C3H8, C4H10

D. C5H8, C6H10

6. Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí axetilen bằng phương pháp nào là tốt nhất trong các phương pháp sau:

A. Đẩy không khí (1)

B. Đẩy nước (2)

C. Đẩy nước brom (3)

D. Cả (1) và (2)

7. Chia hỗn hợp gồm C2H6, C2H4, C2H2 thành 2 phần đều nhau:

– Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 22,4 lít CO2 (đktc).

– Phần 2: Đem hiđro hóa hoàn toàn sau đó mang đốt cháy thì thể tích khí CO2 thu được là:

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 22,4 lít

D. 44,8 lít

8. Biết rằng 4,48 lít khí etilen làm mất màu 50 ml dung dịch brom. Nếu cho khí axetilen có thể tích như etilen thì có thể làm mất màu bao nhiêu lít dung dịch brom trên (các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)?

A. 0,1 lít

B. 0,2 lít

C. 0,12 lít

D. 0,15 lít

9. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin ở thể khí thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 25,2g. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 45g kết tủa. V có giá trị là:

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 6,72 lít

10.Cho 2,24 lít axetilen (HC≡CH) vào dung dịch brom thì lượng brom tối đa cộng vào axetilen là:

A. 32g

B. 40g

C. 16g

D. 8g

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 38: Axetilen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

C

B

B

C

A

C

A

……………………………………………………………..

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 38: Axetilen. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post