Chia sẻ những tip thiết thực

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán tìm thành phần chưa biết của phép tính dành cho các em học sinh lớp 2 tham khảo, ôn tập kiến thức của học kì 1 để chuẩn bị tốt hơn khi luyện các Đề thi học kì 1 lớp 2.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

DẠNG 1: Đọc, viết, so sánh số trong phạm vi 100

1. Viết:

a) Cách đọc số: 32: ba mươi hai

69:………………………….. ; 50:…………………………. ; 54:…………………………

25:…………………………. ; 55:…………………………. ; 71:…………………………

b) Các số có 2 chữ số, chữ số hàng đơn vị kém hơn chữ số hàng chục là 3:

………………………………………………………………………………………………….

c) Các số có 2 chữ số, tổng 2 chữ số là 4:

………………………………………………………………………………………………….

d) Số có 2 chữ số, tận cùng là 5, lớn hơn 10 và nhỏ hơn 80:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Tìm:

– Số liền trước của 60:………. ; Số liền sau của 60:………

– Tổng của 2 số vừa tìm được:…. ; Hiệu của 2 số vừa tìm được:…

– Tổng của 59 và số liền trước của nó:……………………………………

3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 90, 91, 92,……,……..,……… ..b) 2, 4, 6, 8,…..,…….,…….,…….

c) 30, 35, 40,……..,……..,……… d) 77, 66, 55,……,……..,……..,……..

4. Sắp xếp các số sau: 15, 38, 96, 74, 47, 69

– Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………………

– Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………………

5. Tìm x:

a) x < 15 – 6

……………………………….

……………………………….

b) 12 – 6 < x < 18 – 9

……………………………….

………………………………..

6. Cho các chữ số: 2, 9, 0, 4

a) Lập các số có 2 chữ số từ các số trên:

……………………………………………………………………………………………..

b) Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất:

……………………………………………………………………………………………..

c) Tìm hiệu của số lớn nhất và số bé nhất:

……………………………………………………………………………………………..

DẠNG 2: Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100

1. Đặt tính rồi tính:

37 – 19 46 – 28 91 – 25 64 – 27

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tính:

42 – 15 + 38 =……………….

=………..

18 + 56 – 29

=……………….

=………..

22 – 15 + 36 =……………….

=………..

11 – 6 + 77 =……………….

=………..

3. Nối 2 phép tính có kết quả bằng nhau:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1

4. Nối 2 phép tính có kết quả bằng nhau:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1

5. Số?

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1

6. Đặt tính rồi tính, biết:

a) Số hạng là:

25 và 46 17 + 23 55 + 45

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Số bị trừ và số trừ lần lượt là

53 và 26 19 và 37 100 và 96

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1

8. Chọn 3 trong 4 số sau: 25, 65, 68, 93 để lập thành 4 phép tính:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1

9. Điền dấu +, -, =

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1

DẠNG 3: Tính nhẩm, tính nhanh

100 – 90 = …..

100 – 20 = …..

100 – 80 = …..

100 – 50 = …..

100 – 60 = …..

100 – 70 = …..

18 – 9 = ……

14 – 5 = ……

17 – 8 = ……

16 – 9 = …..

11 – 2 = …..

12 – 4 = …..

15 – 7 = …..

13 – 5 = …..

15 – 8 = …..

DẠNG 4: Tìm thành phần chưa biết của phép tính

1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

26

 

25

12

 

26

Số hạng

34

28

 

69

49

 

Tổng

 

66

87

 

83

100

 

Số bị trừ

85

 

63

88

56

 

Số trừ

36

78

 

 

49

29

Hiệu

 

20

24

9

 

45

2. Tìm x:

45 + x = 56

x + 80 + 8 = 100

x + 15 = 72 – 36

…………………

…………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

x – 12 = 79

x – 20 = 82 – 48

x – 17 – 3 = 80

…………………

…………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

100 – x = 85

73 – x = 34 + 27

100 – 30 – x = 25

…………………

…………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

3. Giải các bải toán sau:

a) Biết số lớn là 88. Hiệu 2 số là 29. Tìm số bé.

…………………………………………………………………………………………

b) Tổng 2 số là 100, số thứ nhất là 34. Tìm số thứ hai.

…………………………………………………………………………………………

c) Hiệu 2 số là 55. Số bé là số tròn chục bé nhất. Tìm số lớn.

…………………………………………………………………………………………

Trên đây cũng là một phần trong đề thi Toán học kì 1 lớp 2, giúp các em tự luyện và giải Toán lớp 2 từ dễ đến khó. Tất cả các kiến thức đều được chọn lọc giúp các em ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2. Chúc các em luyện đề thi Toán lớp 2 học kì 1 tốt!

Ngoài bài Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

▪️ TIP.EDU.VN chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập – giảng dạy.
▪️ TIP.EDU.VN có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
▪️ Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.
▪️ Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website https://tip.edu.vn/ khi copy bài viết.

Rate this post